Nghiên cứu dự phòng COVID-19

Hiện tại không có vắc-xin hoặc thuốc đã được chứng minh để phòng ngừa COVID-19. Vào thời điểm hiện tại,…