NHÓM CỐ VẤN CỘNG ĐỒNG – VIÊM GAN C

 

Tổng quan

Viêm gan siêu vi là một bệnh nhiễm trùng gan phổ biến và có khả năng đe dọa đến mạng sống con người do virus viêm gan (A, B, C, D, và E) gây ra và hiện đang là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của toàn cầu. Các ca lây nhiễm đã gây những hậu quả nghiêm trọng đối với bệnh nhân, gia đình và những người tiếp xúc khác. Việt Nam là một trong những quốc gia là nơi có tỷ lệ nhiễm viêm gan cao.

Đơn Vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford (OUCRU) đang phối hợp với Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM (HTD) tiến hành các nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân viêm gan C. Chúng tôi đề xuất thành lập Ban Cố vấn Cộng đồng (BCVCĐ) để giúp chúng tôi thu thập phản hồi về bản câu hỏi và trong tương lai Ban Cố Vấn này sẽ giúp xem xét các thử nghiệm lâm sàng được đề xuất và sẽ giúp chúng tôi hiểu thêm về những trải nghiệm của bệnh nhân khi sống với Viêm Gan C ở Việt Nam.

Liên kết các bác sĩ, các nhà nghiên cứu và cộng đồng bệnh nhân viêm gan để:

  • Giúp các nhà nghiên cứu lên các chiến lược hợp lý giúp cho việc tuyển dụng bệnh nhân vào thử nghiệm lâm sàng được hiệu quả và công bằng.
  • Đưa ý kiến để hoàn thành một bảng câu hỏi thích hợp để sàng lọc bệnh nhân, và các tờ thông tin nghiên cứu và các mẫu chấp thuận.
  • Tư vấn về việc phổ biến các kết quả nghiên cứu một cách rộng rãi và phù hợp trong nhóm bệnh nhân và với cộng đồng.
  • Giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về kinh nghiệm của bệnh nhân khi sống chung với Viêm Gan C cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm và các mối quan tâm của bệnh nhân.

Thực hiện

Năm 2017, OUCRU và bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành lập nhóm Cố vấn Cộng đồng Viêm gan C gồm những người đại diện cho những bệnh nhân Viêm gan C và thân nhân người bệnh.
Sẽ có một điều phối viên BCVCĐ và một người hướng dẫn BCVCĐ, và 1-2 nhân viên chuyên nghiệp khác tham dự mỗi cuộc họp.
Các cuộc thảo luận có thể bao gồm phần giới thiệu các bác sĩ hoặc nhà nghiên cứu, hỏi ý kiến về bảng câu hỏi, gợi ý cho việc phát triển những tài liệu tư vấn sức khỏe, phản hồi của các nhà nghiên cứu đối với các yêu cầu của BCVCĐ, hoặc chia sẻ mở bởi một thành viên / khách mời của BCVCĐ về các chủ đề quan tâm.

Tóm tắt về nhóm cố vấn cộng động

Ban Cố vấn cộng đồng (BCVCĐ) là một nhóm cố vấn bao gồm nhóm đại diện cho bệnh nhân gặp những gặp gỡ đại diện của một tổ chức để tìm hiểu, trao đổi thông tin giữa hai nhóm. Họ có thể thành lập để nghiên cứu một nhóm cụ thể hoặc cho mục đích nghiên cứu hoặc để nghiên cứu tổng quát. Từ nhóm Cố vấn cộng đổng  phát triển thêm thành những nhóm Tư vấn cộng đồng và nhóm Tư vấn giới trẻ.