Chống tin tức giả mạo về COVID-19

Nhà tài trợ: Đại học Oxford.

Nghiên cứu viên chính: Mary Chambers

Cộng tác viên: Nguyễn Thanh Hà, Trần Minh Hiển, Sumita Udas, Ragil Dien, Katrina Lawson

Địa điểm nghiên cứu: Việt Nam

Nhà tài trợ: Đại học Oxford

Nghiên cứu viên chính: Mary Chambers

Cán bộ tham gia: Nguyễn Thanh Hà, Trần Minh Hiển, Sumita Udas, Ragil Dien, Livia Nathania Kurniawan, Katrina Lawson

Địa điểm nghiên cứu: TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Tầm quan trọng: 

Sức khỏe và sự an lành của công chúng đang bị đe dọa bởi thông tin sai lệch và tin tức giả mạo, và vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết trong thời điểm khẩn cấp về sức khỏe công cộng như đại dịch COVID-19 hiện nay. Dù tin tức truyền thống vẫn là nguồn thông tin khoa học chính thống, các nền tảng truyền thông xã hội đã trở thành nguồn thông tin y tế quan trọng và là nơi để thảo luận công khai. Tuy nhiên, thông tin sức khỏe và khoa học được trình bày trên các nền tảng này thường có vấn đề. Chúng tôi đề xuất để giải quyết nguy cơ này cần phải tích cực triển khai kết nối công cộng có mục tiêu bằng cách cung cấp tin tức dựa trên bằng chứng, hợp tác với các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan chủ chốt về y tế công cộng.

 

Phương pháp:

Bằng cách theo dõi các câu chuyện về thông tin sai lệch tin tức giả mạo hiện tại về COVID-19 trên các phương tiện truyền thông ở các nước mà Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của Đại học Oxford đang có trụ sở, bao gồm Việt Nam, Nepal và Indonesia, chúng tôi sẽ xác định thông tin sai lệch đang lưu hành trong các cộng đồng này. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi sẽ được gửi lại cho các nhà hoạch định chính sách quốc gia và các bên liên quan về y tế công cộng để giúp họ điều chỉnh thông điệp y tế công cộng liên quan đến COVID-19. Chúng tôi sẽ tập hợp các nhóm lại với nhau để cùng phát triển tin tức truyển thông kết nối công chúng dựa trên bằng chứng và phù hợp với từng địa phương và phát triển các diễn đàn thảo luận mở để tích cực chống lại xu hướng thông tin sai lệch, từ đó nâng cao hiểu biết, hành vi an toàn và niềm tin của công chúng/chuyên gia.