Chẩn đoán COVID-19 ở vùng ngoại ô Indonesia

Tên nghiên cứu: Xác thực nền tảng GeneXpert để sử dụng cho chẩn đoán SARS-CoV-2 ở các điểm nghiên cứu vùng ngoại ô miền Đông Indonesia

Nhà tài trợ: Đại học Oxford

Nghiên cứu viên chính: Kevin Baird

Địa điểm nghiên cứu: Sumba, Indonesia

Muốn kiểm soát sự lan rộng của dịch COVID-19 ở Indonesia cần tiếp cận các chẩn đoán SARS-CoV-2. Hiện nay ở Indonesia, chỉ có 526 xét nghiệm/1.000.000 dân so với 2.681 xét nghiệm, 3.264 xét nghiệm và > 30.000.000 xét nghiệm trên 1.000.000 dân ở Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Các đảo ở Indonesia tiếp cận hạn chế đối với các phòng xét nghiệm rtPCR. Mức độ lan rộng của SARS-CoV-2, đặc biệt là ở khu vực nghèo khó phía Đông Indonesia hiện tại vẫn chưa được biết. Nguồn cung cấp hạn chế, kết hợp với phí tổn đặc biệt, khó vận chuyển và sự tồn đọng lớn tại các phòng xét nghiệm trung tâm ngăn chặn các chẩn đoán COVID-19 kịp thời ở hầu hết Miền Đông Indonesia.

Chúng tôi mong muốn tận dụng các mạng lưới có sẵn về nền tảng kỹ thuật GeneXpert (Cephid,USA) chẩn đoán (MDR TB) ở Miền đông Indonesia để khắc phục tình trạng gần như không tồn tại dịch vụ chẩn đoán COVID-19 tại vùng này. Bộ xét nghiệm COVID-19 được FDA phê duyệt có sẵn từ Cepheid với mức giá chiết khấu cho các nước có thu nhập trung bình và thấp là 19.80 đô la/xét nghiệm. Chúng tôi tiếp tục nhắm tới xác thực việc sử dụng nước bọt cho nền tảng này, từ đó đơn giản hóa việc lấy mẫu và các công tác hậu cần. Chúng tôi hình dung điều này cho phép tiếp cận chẩn đoán SARS-CoV-2  với giá thấp và cho kết quả trong vòng 1 giờ đồng thời sử dụng các công cụ và công tác hậu cần có sẵn của kỹ thuật GeneXpert. Chúng tôi sẽ chứng minh tính chính xác và hữu dụng của xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 bằng kỹ thuật GeneXpert bằng cách tận dụng chuyên môn, kinh nghiệm và mạng lưới của chúng tôi ở vùng đảo xa Sumba tại miền Đông Indonesia. Chúng tôi sẽ sử dụng hai công cụ GeneXpert sẵn có và cơ sở xét nghiệm tại bệnh viện trung ương mới của nhà nước cho phía Tây Sumba.

Mục tiêu

  1. Xác thực hiệu quả của chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng cách phân tích nước bọt tươi và khô bằng kỹ thuật GeneXpert trong số 300 bệnh nhân đang điều trị sốt tại Bệnh viện Karitas;
  2. Mô tả tỷ lệ lưu hành SARS-CoV-2 trong số những bệnh nhân điều trị sốt tại Bệnh viện Karitas;
  3. Xác thực chẩn đoán thực tế về SARS-CoV-2 bằng cách phân tích 300 mẫu nước bọt trên giấy lọc được thu thập tại các phòng khám nơi xa xôi và gửi đến Bệnh viện Karitas;
  4. Mô tả tỷ lệ lưu hành của SARS-CoV-2 trong số những bệnh nhân đang điều trị bệnh sốt tại các trạm y tế ở phường Kodi xa xôi ở Sumba.