Dr Hoang Minh Tu Van

Họ & tên

TS. BS. Hoàng Minh Tú Vân

Vị trí

Nghiên cứu viên lâm sàng

Tiểu sử

BS Hoàng Minh Tú Vân tốt nghiệp bác sĩ đa khoa Đại Học Y Dược TPHCM năm 2007, làm việc với vai trò bác sĩ đa khoa một năm trước khi theo học Thạc Sĩ Y Khoa (chuyên ngành bệnh truyền nhiễm và miễn dịch) tại Đại học Sydney – Úc. Quay trở lại Việt Nam, BS Vân vừa làm BS lâm sàng vừa làm nghiên cứu tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 trong 6 năm. BS Vân hoàn thành luận án tiến sĩ tại đại học Oxford, đề tài “Đặc điểm lâm sàng, virus học và di truyền người bệnh Tay Chân Miệng tại Việt Nam”. Hiện nay, BS Vân là nghiên cứu viên hậu tiến sĩ tại Đơn Vị nghiên cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford, Việt Nam. Các chủ đề nghiên cứu quan tâm bao gồm bệnh lý virus mới nổi, bệnh tay chân miệng và các cách tiếp cận mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh.

 

Bài báo khoa học

BS. Vân đã xuất bản hơn 15 bài báo trên các tạp chí quốc tế.

5 bài báo nghiên cứu quan trọng gần đây nhất:

  1. Van HMT, Anh NT, Hong NTT, Nhu LNT, Nguyet LA, Thanh TT, Ny NTH, Hang VTT, Khanh TH, Viet HL, Viet DC, Tuan HM, Hung NT, Quy DT, Ha DQ, Qui PT, Nhan LNT, Thwaites G, Chau NVV, Thwaites L, Rogier van Doorn H, Van Tan L. “Enterovirus A71 Phenotypes Causing Hand, Foot and Mouth Disease, Vietnam”. Emerg Infect Dis. 2019 Apr;25(4):788-791. doi: 10.3201/eid2504.181367.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30882309

  1. Hoang MTV, Nguyen TA, Tran TT, Vu TTH, Le NTN, Nguyen THN, Le THN, Nguyen TTH, Nguyen TH, Le NTN, Truong HK, Du TQ, Ha MT, Ho LV, Do CV, Nguyen TN, Nguyen TMT, Sabanathan S, Phan TQ, Nguyen Van VC, Thwaites GE, Wills B, Thwaites CL, Le VT, van Doorn HR.” Clinical and aetiological study of hand, foot and mouth disease in southern Vietnam, 2013-2015: Inpatients and outpatients”. Int J Infect Dis. 2019 Mar;80:1-9. doi: 10.1016/j.ijid.2018.12.004. Epub 2018 Dec 11

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30550944

  1. Anh NT, Nhu LNT, Van HMT, Hong NTT, Thanh TT, Hang VTT, Ny NTH, Nguyet LA, Phuong TTL, Nhan LNT, Hung NT, Khanh TH, Tuan HM, Viet HL, Nam NT, Viet DC, Qui PT, Wills B, Sabanathan S, Chau NVV, Thwaites L, Rogier van Doorn H, Thwaites G, Rabaa MA, Van Tan L.” Emerging Coxsackievirus A6 Causing Hand, Foot and Mouth Disease, Vietnam”. Emerg Infect Dis. 2018 Apr;24(4):654-662. doi: 10.3201/eid2404.171298

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29553326

  1. Geoghegan JL, Tan le V, Kühnert D, Halpin RA, Lin X, Simenauer A, Akopov A, Das SR, Stockwell TB, Shrivastava S, Ngoc NM, Uyen le TT, Tuyen NT, Thanh TT, Hang VT, Qui PT, Hung NT, Khanh TH, Thinh le Q, Nhan le NT, Van HM, Viet do C, Tuan HM, Viet HL, Hien TT, Chau NV, Thwaites G, Grenfell BT, Stadler T, Wentworth DE, Holmes EC, Van Doorn HR.” Phylodynamics of Enterovirus A71-Associated Hand, Foot, and Mouth Disease in Viet Nam”. J Virol. 2015 Sep;89(17):8871-9. doi: 10.1128/JVI.00706-15. Epub 2015 Jun 17.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26085170

 

Link Google scholar: https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=search_authors&mauthors=Minh+Tu+Van+Hoang&hl=vi&oi=ao

Link researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Minh_Tu_Van_Hoang