HECTOR

Các nhà nghiên cứu đến từ nhóm Zoonosis, thuộc OUCRU tự hào là thành viên dự án HECTOR – một dư án liên ngành, đa quốc gia nghiên cứu về các yếu tố di truyền góp phần vào tình trạng kháng kháng sinh.

TS. Ngô Thị Hoa, trưởng nhóm ở Việt Nam và Oxford cho biết: “Việc sử dụng kháng sinh trong nông nghiệp góp phần cơ bản dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh; nhất là E-coli- một loại vi khuẩn tồn tại thường quy trên con người và động vật, nhưng thỉnh thoảng có thể gây nhiễm trùng cơ hội.
Tuy nhiên, chúng ta không có đầy đủ sự hiểu biết gen kháng thuốc hoặc vi khuẩn lây nhiễm giữa con người và động vật. Các kết quả của dự án hợp tác này sẽ làm sáng tỏ liệu các yếu tố di truyền của E.coli có thể liên quan đến sự mang trùng và phát tán giữa con người và con vật. Nó cũng cho chúng ta biết mức độ phổ biến của vi khuẩn chúng ta nghiên cứu mang gen kháng kháng sinh

Kháng sinh đã cách mạng y học và cứu sống vô số sinh mạng. Khám phá này đại diện cho bước nhảy vọt trong điều trị bệnh nhiễm trùng. Tuy nhiên, đáng tiếc là, nhiều vi khuẩn hiện nay đã kháng với nhiều kháng sinh, đến mức nhiều chủng đề kháng đã trở thành mối đe dọa sức khỏe cộng đồng. Có sự gia tăng nỗi lo lắng nhiễm trùng do vi khuẩn có thể trở nên không thể chữa trị được trong tương lai. Nhiều yếu tố khác cũng đã góp phần vào tình trạng này bao gồm việc truyền ngang gen kháng sinh trong cùng một loại vi khuẩn hoặc giữa các loại vi khuẩn khác nhau.

Một ví dụ cho thấy vi khuẩn lờn thuốc có thể lây lan giữa động vật và con người được tìm thấy trong trường hợp thuốc kháng sinh colistin. Được phát hiện từ khoảng 70 năm trước, các bác sĩ đã dừng dung colistin trong y tế vì nó có hàm lượng độc tố cao, nhưng nó vẫn được dùng trong thú y, chủ yếu cho điều trị nhiễm trùng đường ruột. Ngày nay, sau sự gia tăng số lượng các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng ở người do vi khuẩn đa kháng thuốc Gram âm gây ra, colistin trở thành nguồn thuốc cuối cùng. Gần đây, một gen kháng Colistin được mang bởi plasmid được phân lập từ một chủng E.coli trên động vật, và sau đó được tìm thấy phổ biến các plasmid đa kháng từ vi khuẩn phân lập trên mẫu người, động vật, thịt bán lẻ và môi trường. Điều này cho thấy rằng thậm chí colistin, một phương cách kháng sinh cuối cùng, hiện cũng đang bị đe dọa.

HECTOR sẽ nghiên cứu nhiều chủng E.coli phân lập từ người và môi trường ở Châu Âu và Việt Nam. Các nhà nghiên  cứu sẽ xem xét các yếu tố di truyền từ các chủng phân lập có thể góp phần vào khả năng E.coli sống trong môi trường hoặc vật chủ nhất định. Nghiên cứu này cũng sẽ xem xét liệu các gen kháng thuốc lan truyền như thế nào trong E.coli. Sau đó, họ sẽ dùng dữ liệu để xây dựng mô hình toán học có thể dự đoán được các vật chủ ưa thích cho vi khuẩn (ví dụ, gà, heo, con người, v.v) và tiên đoán rằng các gen kháng thuốc này có thể lây truyền như thế nào. Mô hình này có thể giúp cho các nhà khoa học phát triển đánh giá khả năng lây truyền kháng sinh giữa động vật và con người và thiết kế và xây dựng các biện pháp can thiệp nhằm ngăn chặn và giảm sự lây nhiễm trong tương lai.

HECTOR tập hợp bảy nhóm nhà nghiên cứu đến từ Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh, và Việt Nam từ lĩnh vực y học, thú y, khoa học cơ bản và tin sinh học (bioinformatics). HECTOR là từ viết tắt của Host restriction of Escherichia Coli on Transmission dynamics and spread Of antimicrobial Resistance – nghĩa là Hạn chế vật chủ của Eschirichia Coli trong di truyền d9o75ng6 lực và lây lan của kháng kháng sinh. HECTOR được nhân tài trợ trong ba năm từ Sáng kiến lập trình chung về kháng kháng sinh (JPIAMR) để thực hiện công trình này.