OUCRU Academic Meeting 12/11/2019

Trong tuần này, OUCRU chào đón 2 nghiên cứu sinh PhD cùng chia sẻ về dự án của họ. Mr. Nguyễn Vĩnh Nam từ OUCRU Hà Nội với bài nói về cách can thiệp để nâng cao việc tiếp cận và sử dụng kháng sinh trong cộng đồng.

Tiếp sau là Ms. Nghiêm Mỹ Ngọc từ nhóm những bệnh truyền nhiễm mới nổi giới thiệu về cách tiếp cận mới trong việc chẩn đoán bệnh nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương. Hãy cùng chúc họ may mắn trong hành trình nghiên cứu PhD phía trước!