Pearl Gan: Nhiếp ảnh gia thường trú

Nhiếp ảnh gia đặc trú của OUCRU (khách đặc biệt công tác nội trú), cô Pearl Gan, đã được trao…

Một bức ảnh từ Pearl Gan, Nhiếp ảnh gia cư trú tại OUCRU, đã được chọn cho The Lancet nổi…

  Loạt ảnh “Sốt Rét ở Châu Á” của nhiếp ảnh gia Pearl Gan đã được nêu bật trong số…