Phòng chống kháng kháng sinh

Tuần lễ ngày 18 – 24 tháng 11 là tuần lễ Thế Giới Nâng Cao Nhận Thức về Kháng Kháng Sinh.

Kháng kháng sinh, Antimicrobial resistance (AMR), là tình trạng vi khuẩn, vi rút, nấm, và các ký sinh trùng khác tiến hóa theo thời gian và trở nên kháng thuốc. Tình trạng này làm việc điều trị và phòng ngừa bệnh trở nên khó khăn hơn, tăng nguy cơ lây nhiễm, bệnh trở nặng, và tử vong.

Kháng kháng sinh là một trong những lĩnh vực nghiên cứu chính tại OUCRU trong nhiều năm. Mục tiêu của chúng tôi là hiểu và cải thiện tình trạng sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh trong nông nghiệp, cộng đồng, và bệnh viện. Phương thức tiếp cận của chúng tôi là liên ngành – do các nhóm nghiên cứu và phòng Kết nối Khoa học với Công chúng tại OUCRU thực hiện. 

Triển lãm ảnh Những Tấm Ảnh Biết Nói về Kháng Kháng Sinh tại Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam tháng 11/2022 

Mục tiêu 

Các chương trình nghiên cứu về Kháng Kháng sinh của chúng tôi có năm mục tiêu bao quát sau:

  • Nâng cao tác động của việc giám sát các bệnh nhiễm do kháng thuốc bằng việc sử dụng hệ thống giám sát lâm sàng theo từng trường hợp tại bệnh viện và giải trình tự gen;
  • Đánh giá các biện pháp can thiệp nhằm giảm sử dụng thuốc kháng sinh và kháng kháng sinh ở cấp cộng đồng, áp dụng cách tiếp cận OneHealth; 
  • Tiếp tục triển khai các chương trình quản lý kháng sinh ở các bệnh viện tỉnh và mở rộng xuống các bệnh viện tuyến quận;
  • Thực hiện các thử nghiệm lâm sàng sáng tạo để đánh giá hiệu quả điều trị các bệnh nhiễm kháng thuốc;
  • Triển khai các dự án kết nối khoa học với cộng đồng và công chúng để khuyến khích việc sử dụng kháng sinh đúng cách ở cấp cộng đồng.

Những nỗ lực trên nhằm hướng đến việc giúp giảm trình trạng sử dụng kháng sinh ở cấp cộng đồng và trong các cơ sở chăm sóc y tế cơ sở, từ đó giúp giảm tình trạng kháng kháng sinh tại các điểm nóng trong khu vực Đông Nam Á.

Hà Nội 

Tại Hà Nội, các nghiên cứu bao gồm thực hiện nghiên cứu đánh giá hiện trạng và phát triển Kế Hoạch Hành Động Quốc Gia phòng chống Kháng Kháng Sinh 2013 – 2020, thiết lập hệ thống giám sát tại bệnh viện (VINARES) và phòng thí nghiệm. Các nỗ lực trên đã được Bộ Y Tế Việt Nam công nhận và trao tặng chứng nhận quốc gia theo quỹ Fleming. OUCRU hiện là thành viên của ban cố vấn Bộ Y Tế trong việc phát triển và thực hiện Kế Hoạch Hành Động Quốc Gia phòng chống Kháng Kháng Sinh 2021 – 2030.