Các khóa học

OUCRU cung cấp và phối hợp tổ chức một số khóa đào tạo chuyên môn hàng năm. Các khóa học này có thể được tổ chức tại OUCRU hoặc ở các Viện hợp tác nghiên cứu.

  • Một số khóa học được tổ chức gần đây bao gồm:
  • Khóa học kéo dài 6 ngày Giới thiệu về Thống kê Y khoa
  • Hội thảo 2 ngày về Cơ sở hạ tầng Đám mây cho Thông tin sinh học Vi sinh
  • Hội thảo 2 ngày về Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
  • Khóa học 5 ngày về Quản lý Phòng thí nghiệm
  • Các cuộc hội thảo hàng tháng về Viết luận khoa học (đang diễn ra)