Đánh giá ảnh hưởng của COVID-19 lên chăm sóc phụ nữ có thai và kết cục 

Nhà tài trợ: OUCRU (Quỹ Wellcome)

Nghiên cứu viên chính: Anuraj Shankar

Địa điểm nghiên cứu: Indonesia

Thông tin về tỷ lệ mắc và tử vong liên quan đến COVID-19 ở phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh hiện không rõ ràng. Có những thay đổi đáng kể trong chăm sóc trước sinh, trong sinh và sau sinh, và giới hạn trong việc giám sát hoặc chẩn đoán hội chứng COVID-19 không thường quy. Hiện không rõ có những thay đổi nào có thể có trong chăm sóc lâm sàng, hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ tại nhà và chăm sóc sinh nở. Những sự thay đổi hoặc sai sót này có thể chịu những tác động bất lợi lớn nhất của đại dịch COVID-19 ở Indonesia. Do đó, có một nhu cầu cấp thiết để định lượng tác động ước tính của COVID-19 lên tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh, và khám phá các can thiệp kỹ thuật số dựa trên dữ liệu và các phương pháp giám sát để phát triển các chiến lược giảm thiểu rủi ro.

Giả thuyết

Tỷ lệ mắc và tử vong cao vượt mức đo lường được có liên quan đến COVID-19 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh ở Indonesia là do chăm sóc trước sinh, trong sinh và sau sinh không đầy đủ, do tự chăm sóc bản thân không tốt trong thời gian giãn cách xã hội và do phơi nhiễm vi-rút trong khi mang thai.

Mục tiêu

  1. Nhằm ghi nhận lại các lỗ hổng trong chăm sóc trước sinh, trong sinh và sau sinh và thực hành chăm sóc sinh nở tại các phòng khám phụ sản và chăm sóc cộng đồng do thay đổi hệ thống y tế.
  2. Nhằm uớc tính tỷ lệ mắc và tử vong vượt mức liên quan đến COVID-19 ở phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh do các vấn đề nêu trên và do phơi nhiễm/nhiễm vi-rút.