Thiết lập hệ thống giám sát huyết thanh học tại các bệnh viện trên toàn quốc ở Việt Nam

Nhà tài trợ: OUCRU (Quỹ Wellcome)
Nghiên cứu viên chính: TS. Marc Choisy, PGS. Rogier van Doorn
Thời gian: Bắt đầu từ năm 2009 ở 10 bệnh viện ở miền nam Việt Nam, mở rộng sang 10 bệnh viện ở miền bắc Việt Nam vào năm 2019 và hiện vẫn đang tiếp tục.

Mục tiêu cụ thể:
Mục tiêu của dự án là thành lập và vận hành ngân hàng huyết thanh đại diện quốc gia ở Việt Nam, giúp các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách hiểu rõ hơn về sự xuất hiện, lây truyền, miễn dịch và tiêm chủng của bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng.

Ngân hàng huyết thanh định kỳ thu thập các mẫu huyết thanh còn sót lại, phân tầng theo tuổi từ phòng xét nghiệm của các bệnh viện để hình thành các bộ sưu tập cắt ngang và theo dõi dọc.

Tầm quan trọng:  
COVID-19 đã cho thấy rõ tầm quan trọng mang tính chiến lược của nền tảng này:

  1. Nghiên cứu giúp nâng cao tính liên quan và tác động của OUCRU đối với sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam, hỗ trợ ứng phó và phòng chống dịch bệnh.
  2. Nghiên cứu giúp hình thành nguồn tài nguyên nghiên cứu theo dõi dọc đáng kể, cho phép OUCRU giải quyết nhiều câu hỏi nghiên cứu liên quan đến dịch tễ học của các bệnh truyền nhiễm mới nổi và các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin, cũng như các bệnh truyền nhiễm với cơ chế lây truyền còn khó hiểu, bởi vì một phần không thể truy xuất trực tiếp (ví dụ: lao hoặc COVID-19), hoặc do các quá trình miễn dịch phức tạp (ví dụ như sốt xuất huyết, cúm).
  3. Các bệnh truyền nhiễm mới nổi và có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin và bản thân ngân hàng huyết thanh là một phần trong tầm nhìn chiến lược của OUCRU trong hồ sơ xin tài trợ của Quỹ Wellcome cho chu kỳ mới.

Kết quả cho đến nay:
Các nghiên cứu về cúm, uốn ván và sởi đã được hoàn thành.

Chúng tôi đang chờ nguồn tài trợ cho nghiên cứu quy mô lớn về COVID-19 để triển khai các hoạt động thu thập mẫu trong hiện tại và tương lai phục vụ cho các nghiên cứu về miễn dịch nền, phơi nhiễm trong cộng đồng (hiện rất thấp do Việt Nam đã ứng phó thành công với COVID-19) và tỷ lệ bao phủ vắc-xin.