Hà Nội

Đơn Vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Đại Học Oxford ở Hà Nội (OUCRU) thành lập vào năm 2006 và được bảo trợ bởi Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương. Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương là một trung tâm điều trị chuyên sâu về bệnh truyền nhiễm ở miền Bắc Việt Nam và không giống với hầu hết các bệnh viện khác, là một bệnh viện chuyên khoa dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ Y Tế. Chương trình nghiên cứu của OUCRU đưa việc nghiên cứu lâm sàng và y tế cộng đồng vào trọng tâm của chương trình nghiên cứu khoa học lâm sàng phối hợp.
OUCRU-Hà Nội cũng đã hợp tác chặt chẽ với nhiều bệnh viện khác ở miền Bắc Việt Nam ngoài Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương, đặc biệt là Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương. OUCRU-Hà Nội có cơ sở vật chất hỗ trợ chẩn đoán và nghiên cứu hiện đại nhất giúp cải thiện khả năng phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị nhiều loại bệnh truyền nhiễm. OUCRU là một trong năm chương trình nghiên cứu trọng điểm ở nước ngoài của Tổ chức Wellcome Trust.