Sàng lọc cán bộ y tế

Tên nghiên cứu: Đặc điểm của SARS-CoV-2 trong nước bọt của nhân viên y tế ở những nơi có nguy cơ cao và đánh giá việc sử dụng bộ xét nghiệm Xpert®Xpress SARS CoV-2 của công ty Cepheid

Nhà tài trợ: OUCRU (Quỹ Wellcome)

Nghiên cứu viên chính: Abhilasha Karkey

Địa điểm nghiên cứu: Nepal

Mô tả nhóm

Nhóm xét nghiệm của bệnh viện Patan (PH), Viện y khoa: Bệnh viện giảng dạy (IOM) và phòng thí nghiệm CMDN/Intrepid đều tham gia vào dự án này. Cả ba trung tâm đều đặt tại Kathmandu. PH và IOM là bệnh viện công trung tâm dành cho COVID-19 trong khi CMND/INPL là trung tâm chẩn đoán phân tử.

Xét nghiệm chẩn đoán để xác định những người có hội chứng hô hấp cấp tính nặng liên quan đến nhiễm SARS-CoV-2 là yếu tố trung tâm để kiểm soát đại dịch COVID-19 toàn cầu. Ở một số quốc gia, việc sử dụng xét nghiệm chẩn đoán trên quy mô lớn đã là nền tảng của các chiến lược kiểm soát dịch thành công. Ngược lại, Nepal đã bị cản trở bởi khả năng thử nghiệm hạn chế trong nước. Tuy nhiên, nhiều loại công nghệ xét nghiệm nhanh tại giường đang nổi lên và bộ xét nghiệm GenXpertXpert® Xpress SARS-CoV-2 đang nhận được quan tâm đặc biệt do phù hợp với bối cảnh của chúng tôi. Công ty Cepheid đã phát triển một xét nghiệm phân tử tự động để phát hiện định tính SARS-CoV-2. Xét nghiệm tận dụng nguyên tắc thiết kế nhắm nhiều vùng của bộ gen vi-rút làm mục tiêu. Xét nghiệm có thể phát hiện nhanh chóng vi-rút corona gây đại dịch hiện tại và trong vòng 30 phút có thể cho ra kết quả dương tính. Các máy GenXpert đã được tung ra ồ ạt trên toàn Nepal kể từ năm 2018. Do đó, việc cung cấp bằng chứng cho thấy các bộ xét nghiệm hoạt động hiệu quả sẽ là một điểm thuận lợi giúp ngăn chặn dịch thành công. Vì các xét nghiệm chẩn đoán nhanh cho đến nay vẫn rất không đáng tin cậy và khả năng PCR ở nước này đang thiếu trầm trọng, việc sử dụng các máy GenXpert hiện có sẽ là một phương pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả và hữu hiệu để sàng lọc và chẩn đoán. Các bộ xét nghiệm Xpert® Xpress SARS-CoV-2 cũng đã được FDA chấp thuận khẩn cấp.

Mục tiêu

 1. Nhằm cung cấp bằng chứng cho khuyến cáo quốc gia về việc sử dụng bộ xét ngiệm Xpert®Xpress SARS CoV-2 của công ty Cepheid trên các máy GenXpert;
 2. Nhằm xác định tần suất và đặc điểm của việc nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng ở các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19;
 3. Nhằm xác định tần suất nhiễm SARS-CoV-2 ở các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19;
 4. Nhằm xác định thời gian phát hiện SARS-CoV-2 ở các nhân viên y tế trước khi phát triển các triệu chứng;
 5. Nhằm xác định xem liệu có sự truyền SARS-CoV-2 diễn ra từ nhân viên y tế (không triệu chứng và dấu hiệu báo trước) đến người tiếp xúc trong cộng đồng hay không;
 6. Nhằm chứng minh tiện ích của việc thu thập nước bọt bằng giấy lọc như một công cụ giám sát đối với nhiễm SARS-CoV-2;
 7. Nhằm nghiên cứu dịch tễ học phân tử, sự đa dạng và tiến hóa của SARS-CoV-2 trong cơ thể vật chủ trong nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng và không triệu chứng ở các nhân viên y tế.

Tầm quan trọng

Cung cấp bằng chứng cho việc sử dụng bộ xét nghiệm SARS CoV-2 của công ty Cepheid sẽ là một phương pháp hiệu quả về chi phí để triển khai xét nghiệm đối với tình trạng vi-rút corona hiện tại ở Nepal. Hiểu được nguy cơ của việc mang và truyền vi-rút đến và bởi các nhân viên y tế sẽ cho phép thiết kế các biện pháp can thiệp để giảm thiểu rủi ro này.

Mục tiêu chính

 • Xác định sớm và hiểu về tỷ lệ mắc mới của nhiễm vi-rút có triệu chứng và không có triệu chứng ở các nhân viên y tế;
 • Phân tích trình tự và dịch tễ của quá trình truyền bệnh từ bệnh nhân nhiễm bệnh (cùng với dữ liệu thu thập tại Việt Nam);
 • Đánh giá việc thu thập mẫu nước bọt trên giấy lọc để chẩn đoán và mô tả trình tự của SARS-CoV-2;
 • Đánh giá thời gian từ lúc nhận mẫu đến lúc trả kết quả và hiệu quả của bộ xét nghiệm Xpert®Xpress SARS CoV-2 để triển khai trên toàn quốc.