Nghiên cứu ISARIC

Nhà tài trợ: OUCRU (Quỹ Wellcome)

Nghiên cứu viên chính: Lê Văn Tấn, Rogier van Doorn

Địa điểm nghiên cứu: TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, Việt Nam

Bối cảnh:

Hầu hết các nghiên cứu lâm sàng đến nay chỉ tập trung vào bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ nặng hoặc vừa, bởi vì đây là nhóm bệnh nhân được nhập viện để điều trị trên toàn thế giới. Do đó, chúng ta không biết nhiều về diễn tiến tự nhiên và khả năng truyền bệnh ở những người mắc SARS-CoV-2 mức độ nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Chúng tôi ở một vị thế đặc biệt để nghiên cứu về diễn tiến tự nhiên của nhiễm SARS-CoV-2 nhờ có quy trình cách ly và truy vết nghiêm ngặt đối với người tiếp xúc được triển khai ở Việt Nam. Vì vậy chúng tôi có thể thu tuyển bệnh nhân vào nghiên cứu ở tất cả các giai đoạn nhiễm bệnh, đặc biệt là những người mang vi-rút nhưng không có triệu chứng.

Chúng tôi cũng muốn đánh giá mức độ khả dụng của các thiết bị đeo trong giám sát bệnh nhân COVID-19 từ xa, do đó giảm nguy cơ lây truyền cho nhân viên y tế.

 

Tầm quan trọng:

Mục tiêu của nghiên cứu là để hiểu rõ hơn về diễn tiến tự nhiên của tình trạng lây nhiễm. Điều này rất quan trọng cho việc cung cấp thông tin để phát triển các chiến lược can thiệp và nó có liên quan mật thiết với các biện pháp ứng phó toàn cầu trước đại dịch COVID-19 đang diễn ra.

 

Mục tiêu:

 1. Mô tả các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và vi-rút học của nhiễm SARS-CoV-2;
 2. Mô tả đáp ứng miễn dịch ở những bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2;
 3. Xác định các chỉ dấu protein tiềm năng có thể dự đoán bệnh nặng;
 4. Làm rõ lịch sử tiến hóa của SARS-CoV-2 ở cả cấp độ vật chủ và toàn dân số;
 5. Đánh giá mức độ khả dụng của các xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong việc chẩn đoán và quản lý bệnh nhân COVID-19
 6. Phát triển và duy trì một nền tảng nghiên cứu tại các viện và bệnh viện chủ chốt ở Việt Nam để hỗ trợ đất nước ứng phó kịp thời với sự bùng phát các bệnh nhiễm trùng mới nổi trong tương lai.

 

Kết quả cho đến nay:

 • Huynh Kim Mai, Nguyen Bao Trieu, Trinh Hoang Long et al. Long-Term Humoral Immune Response in Persons with Asymptomatic or Mild SARS-CoV-2 Infection, Viet Nam. Emerging Infectious Diseases [Internet] 2021;27(2):663-666. Available from: https://doi.org/10.3201/eid2702.204226
 • ISARIC Clinical Characterisation Group. COVID-19 symptoms at hospital admission vary with age and sex: results from the ISARIC prospective multinational observational study. Infection [Internet] 2021; Available from: https://doi.org/10.1007/s15010-021-01599-5
 • Le Van Tan, Nghiem My Ngoc, Bui Thi Ton That et al. Duration of viral detection in throat and rectum of a patient with COVID-19. [Internet] 2020;Available from: https://doi.org/10.1101/2020.03.07.20032052
 • Le Van Tan, Nguyen Thi Thu Hong, Nghiem My Ngoc et al. SARS-CoV-2 and co-infections detection in nasopharyngeal throat swabs of COVID-19 patients by metagenomics. Journal of Infection [Internet] 2020;81(2):e175-e177. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.06.033
 • Nguyen Van Vinh Chau, Ho Bich Hai, Greeff Heloise et al. Wearable remote monitoring for patients with COVID-19 in low-resource settings: case study [Internet]. BMJ Innovations. 2021. Available from: http://dx.doi.org/10.1136/bmjinnov-2021-000706
 • Nguyen Van Vinh Chau, Le Mau Toan, Dinh Nguyen Huy Man et al. Absence of SARS-CoV-2 antibodies in health care workers of a tertiary referral hospital for COVID-19 in southern Viet Nam. Journal of Infection [Internet] 2021;82(1):e36-e37. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.11.018
 • Nguyen Van Vinh Chau, Nguyen Tri Dung, Geskus Ronald et al. Proactive response and innovative approaches to SARS-CoV-2 in Viet Nam [Internet]. 2021; Available from: http://dx.doi.org/10.1136/bmjinnov-2021-000712
 • Nguyen Van Vinh Chau, Vo Thanh Lam, Nguyen Thanh Dung et al. The Natural History and Transmission Potential of Asymptomatic Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection. Clinical Infectious Diseases [Internet] 2020;71(10):2679-2687. Available from: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa711
 • Ton That Thanh, Nguyen Thi Thanh Nhan, Nguyen To Anh et al. SARS-CoV-2 RNA loads in Vietnamese children. Journal of Infection [Internet] 2022 Jan 13:S0163-4453(22)00012-3. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jinf.2022.01.010