Jakarta

Đơn Vị Nghiên Cứu Lâm Sàng Eijkman-Oxford (EOCRU) hoạt động như là một bộ phận gắn liền với cơ quan chủ quản là Viện Sinh học Phân tử Eijkman (EIMB) tại Jakarta, Indonesia. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện các thử nghiệm lâm sàng ngày càng tăng, EOCRU cũng đã hợp tác với Trường Đại Học Indonesia (FKUI). Mối quan hệ hợp tác ba bên này mang ý nghĩa là EOCRU có vị trí lý tưởng để thực hiện dự án nghiên cứu “kết quả từ phòng thí nghiệm được sử dụng trực tiếp để tìm ra phương pháp chữa trị mới” (“bench to beside”).
Mục tiêu của EOCRU là tạo điều kiện thuận lợi để phát triển năng lực nghiên cứu lâm sàng của Viện Sinh Học Phân Tử Eijkman và Trường Đại Học Indonesia nhằm tận dụng các cơ sở y tế, khoa học tiên tiến tại FKUI trong việc quản lý bệnh nhân trong các chương trình nghiên cứu và thử nghiệm, thu hút ý tưởng công nghệ sinh học mới hiện đại, cơ sở vật chất khoa học tại EIMB để mang lại tác động tích cực tối đa lên sức khoẻ con người đặc biệt là đối với sức khoẻ của người dân Indonesia.