Katrina Lawson

Họ và tên

Katrina Lawson

Vị trí

Quản lý Ngân quỹ và Truyền thông

 

Tiểu sử

Katrina là Quản lý Ngân quỹ và Truyền thông tại Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU).  Cô ấy làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam và hỗ trợ OUCRU về vấn đề truyền thông và kết nối chính sách nội bộ cũng như với các đối tác bên ngoài. OUCRU có các trụ sở ở Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội tại Việt Nam, Kathmandu tại Nepal và Jakarta tại Indonesia.  Katrina đã bắt đầu làm công việc quản lý nghiên cứu cách đây 13 năm tại công ty TNHH Auckland UniServices. Tại đây, cô ấy quản lý tất cả hợp đồng nghiên cứu và thương mại cho đại học Auckland. Cô ấy làm việc cho OUCRU Việt Nam lần đầu tiên ở vị trí Quản lý Ngân Quỹ vào năm 2011. Tại đây, cô ấy đã thiết lập hỗ trợ tư vấn về ngân quỹ tại OUCRU. Sau đó cô ấy đã chuyển đến làm việc tại Ả Rập Xê Út với vị trí Quản lý Cấp cao về Ngân Quỹ tại KAUST (2014-2016). Cô ấy đã quay lại làm việc tại OUCRU vào năm 2016.

Nhằm tăng cường khả năng giao tiếp và kết  nối với cộng đồng những người làm chính sách, Katrina đã có một sáng kiến xây dựng một đội ngũ nhân viên làm truyền thông và kết nối chính sách tại OUCRU. Công việc này được tài trợ một phần bởi ngân sách của tổ chức Wellcome Trust: Thiết lập hoạt động kết nối chính sách có hệ thống tại OUCRU: một dự án thử nghiệm. Dưới sự dẫn dắt của Katrina, nhóm truyền thông và kết  nối chính sách cũng góp phần vào một số dự án chiến lược tại OUCRU, bao gồm: nghiên cứu LEAF (Nghiên cứu viên chính: Bridget Wills, nghiên cứu các cơ cấu về luật pháp và y đức cần có nhằm hỗ trợ cho các nghiên cứu có kiểm soát về bệnh nhiễm trên người tại Việt Nam), một sáng kiến quan trọng hướng đến việc phát triển và thực hiện các giải pháp công nghệ vừa túi tiền cho đơn vị hồi sức cấp cứu tại các nước có thu nhập thấp và trung bình, cũng như dự án 10 năm của OUCRU nhằm  tạo ra sức ảnh hưởng về y tế  tại địa phương, trong khu vực và trên toàn cầu bằng cách dẫn dắt một chương trình nghiên cứu về bệnh nhiễm tại địa phương trong khu vực Đông Nam Á.

Katrina quản lý nhóm Facebook: Southeast Asian Research Managers (Nhóm Quản Lý Nghiên Cứu tại Đông Nam Á). Nhóm này cung cấp một cộng đồng trực tuyến cho hơn 120 Quản lý Nghiên cứu đang làm việc ở những nước có nguồn lực còn hạn chế ở Đông Nam Á. Cô ấy cũng đóng góp vào các dự án về quản lý nghiên cứu toàn cầu và truyền thông như Indian Research Management Initiative (Sáng Kiến Quản Lý Nghiên Cứu Tại Ấn Độ) và sáng kiến ESSENCE về Nghiên cứu Y khoa.

Katrina có mối quan hệ chặt chẽ với tổ chức Wellcome Trust, nhà tài trợ chính cho dự án. Cô ấy cũng là một thành viên của Mạng Lưới Chính Sách Wellcome và Diễn Đàn Truyền Thông Wellcome. Katrina cam kết phát triển khả năng quản lý nghiên cứu và tiếp nhận nghiên cứu tại Việt Nam và cũng như ở các địa phương trong khu vực Đông Nam Á.