Thẩm định truyền thông

Dự án: Chống tin giả liên quan đến Covid-19 với thông điệp về sức khỏe và kết nối theo mục tiêu tại Đông Nam Á

PI: Tiến sĩ Mary Chambers
Tác động Kinh tế, Xã hội, Văn hóa và Môi trường của Covid-19 – Quỹ Ứng phó Khẩn cấp.
Số tiền được thưởng: £ 7,250,00
Thời gian triển khai dự án: 18/05/2020 – 31/07/2020

Nhận thức được tác động của tin tức sai lệch hoặc giả mạo đối với niềm tin và hành vi của công chúng, nhóm Kết Nối Khoa Học với Công Chúng tại Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng của Đại học Oxford đã theo dõi và ghi lại thông tin sai lệch và tin tức giả mạo liên quan đến Covid-19 ở ba quốc gia tại Nam và Đông Nam Á – Nepal , Indonesia và Việt Nam trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19 (tháng 4-7 / 2020). Tổng cộng có 249 bài đăng tin tức sai lệch (thiên vị, thông tin sai lệch hoặc sai lệch) đã được xác định. Tin tức được phân loại theo nội dung: phòng ngừa, điều trị, dịch tễ học dịch bệnh, quản lý, kỳ thị và bài ngoại. Số lượng tương tác (chia sẻ, đăng lại hoặc nhận xét) đã được ghi lại, để thể hiện việc phân phối thông tin.

Ở Nepal, 63% trong số 75 bài đăng gây hiểu lầm là trên Facebook và 37% là trên các nền tảng tin tức địa phương. 45% trong số này là về điều trị và 41% là về dịch tễ học của bệnh. Tại Việt Nam, hầu hết ‘tin giả’ được lan truyền trên mạng xã hội (73% trong tổng số 139 bài đăng) so với 20% trên các trang tin tức trực tuyến hoặc bảng tin cộng đồng (7%). Hầu hết liên quan đến dịch tễ học (44%), tiếp theo là phòng ngừa (21%), các biện pháp của chính phủ (11%) và điều trị (9%). Tại Indonesia, nhóm nghiên cứu đã xem xét các thông báo của chính phủ trên 3 trang tin tức trực tuyến chính thống. Trong số 35 bài báo gây hiểu lầm, hầu hết là về điều trị (20%) hoặc phòng ngừa (29%), và các báo cáo không chính xác về chính sách của chính phủ (29%). Bạn có thể đọc thêm chi tiết về báo cáo dự án cho từng quốc gia tương ứng: Nepal, Việt NamIndonesia.

Người tham dự thẩm định thông tin theo tình huống sắm vai giả định

Chúng tôi đã phát triển các phản hồi tích cực, dựa trên bằng chứng, phản bác, được phổ biến thông qua các nền tảng truyền thông Gắn kết công chúng và các mạng lưới hợp tác. Những điều này đã bao gồm thông điệp về sức khỏe cộng đồng thông qua áp phích ở không gian công cộng, các bài báo và nhắn tin trực tuyến trên mạng xã hội. Chúng tôi cũng đã tiến hành các buổi hỏi và trả lời trực tuyến, tương tác cho phép công chúng tham gia với các chuyên gia. Về lâu dài, chúng tôi sẽ chia sẻ những phát hiện về giám sát truyền thông với các nhà hoạch định chính sách quốc gia để có khả năng xây dựng một nền tảng chung nhằm cung cấp các nguồn tin tức chính xác và đáng tin cậy cho công chúng liên quan đến Covid-19 và các đại dịch trong tương lai, đồng thời khám phá các con đường để sử dụng các công cụ tương tác của công chúng để giải quyết các trường hợp tin tức giả mạo, cho dù bằng cách phát triển các hướng dẫn cộng đồng về chống thông tin sai lệch, hoặc thu hút các nhà báo trực tuyến địa phương để nâng cao năng lực của họ trong việc chia sẻ thông tin chính xác và dựa trên bằng chứng cho cộng đồng.

Họp báo cộng đồng theo tình huống sắm vai

Báo cáo kết thúc dự án