So sánh lịch sử phát triển tự nhiên của vi-rút SARS-CoV-2 và virút cúm A: Nghiên cứu đa trung tâm ở khu vực phía Nam bán cầu và gần xích đạo

Nhà tài trợ: NIH CEIRS

Nghiên cứu viên chính:

Nhóm Lãnh đạo Khoa học gồm đại diện từ 7 hiệp hội, trong đó có 5 CEIRS

Nghiên cứu viên chính từ OUCRU: Rogier van Doorn

Địa điểm nghiên cứu: Hà Nam và Hà Nội, Việt Nam

Tình trạng: Đang thực hiện, dự kiến đến tháng 5 năm 2022

 

Mục đích:

Nghiên cứu nhằm tiến hành giám sát vi-rút SARS-CoV-2 và vi-rút cúm trên người tại tám địa điểm nghiên cứu ở các khu vực gần xích đạo và phía Nam bán cầu. Mỗi địa điểm nghiên cứu đã có quan hệ hợp tác với một trong năm trung tâm của mạng lưới CEIRS. Các địa điểm nghiên cứu đều có cơ sở hạ tầng về lâm sàng và xét nghiệm cần thiết phục vụ việc tuyển chọn, thu thập dữ liệu và lấy mẫu, phân tích thông số vi-rút học và huyết thanh học bằng xét nghiệm qPCR và ELISA. Mỗi điểm nghiên cứu còn có thể gửi mẫu bệnh phẩm đến phòng xét nghiệm CEIRS tại Mỹ để phân tích sâu hơn. Quần thể nghiên cứu thuần tập ở Hà Nam do OUCRU và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương quản lý là một trong những điểm nghiên cứu của nghiên cứu này.

 

Tầm quan trọng:

Cho đến nay, lượng kiến thức về lịch sử tự nhiên của nhiễm trùng, mức độ nặng của bệnh, các yếu tố nguy cơ gây bệnh nặng và cường độ, chất lượng và thời gian duy trì đáp ứng miễn dịch vẫn còn nhiều hạn chế. Để giải quyết những thiếu hụt đó, cần nhanh chóng tiến hành các phân tích sâu và mang tính hệ thống về tải lượng vi-rút, kết quả lâm sàng và đáp ứng miễn dịch của các cá thể nhiễm bệnh. Chúng tôi đề xuất cần phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoạt động này. Để có thể hiểu rõ hơn về bối cảnh của các kết quả thu được và hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe con người, chúng tôi sẽ so sánh song song giữa vi-rút SARS-CoV-2 và vi-rút cúm.

 

Mục tiêu:

  • Thu thập kết quả lâm sàng và yếu tố nguy cơ gây bệnh nặng ở những người nhiễm SARS-CoV-2.
  • Xác định các đặc điểm vi-rút học của nhiễm SARS-CoV-2.
  • Xác định quy mô, chất lượng và thời gian duy trì đáp ứng miễn dịch đối với SARS-CoV-2.
  • Quan trọng là, trong từng mục tiêu, chúng tôi sẽ đối chiếu với kết quả thu thập được từ vi-rút cúm.

 

Tình trạng:

Nghiên cứu mong muốn tuyển chọn 40 hộ gia đình cho nhánh cúm và 40 hộ gia đình cho nhánh COVID-19. Chúng tôi sẽ theo dõi bệnh nhân trong 12 tháng. Theo khuyến cáo (gồm 10 mốc thời gian lấy mẫu), những người tham gia bị nhiễm cấp tính sẽ được lấy mẫu chuyên sâu hơn để xác định động học lây nhiễm của vi-rút, đáp ứng miễn dịch dịch thể và đáp ứng miễn dịch tế bào, đồng nhiễm và biểu hiện gen vật chủ.

Dự án đang được thực hiện. Chúng tôi đang sàng lọc những bệnh nhân mắc bệnh hô hấp trong quần thể thuần tập. Tại thời điểm viết bài, chưa có bệnh nhân nào có kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút cúm hoặc SARS-CoV-2.