PE SEED AWARDS

Với mục tiêu tạo điều kiện và thúc đẩy các nhà nghiên cứu khoa học tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng, chúng tôi đã thành lập một chương trình “giải thưởng hạt giống” cho tất cả các nhà nghiên cứu đang làm việc tại OUCRU  (Nepal, Indonesia, Hà Nội, TP HCM) tham gia. Các giải thưởng trị giá lên đến 10000 USD sẽ được trao cho các nhà nghiên cứu có các ý tưởng hay với mục đích tăng cường chất lượng các nghiên cứu y sinh. Người nhận giải thưởng sẽ được yêu cầu nộp một báo cáo ngắn vào cuối dự án.

Quy trình đăng ký có thể tham khảo tại đây:

SEED AWARD INFORMATION

Tóm tắt về những dự án đã được tài trợ tại đây:

Seed Awards Project 2019
Seed Awards Project 2018
Seed Awards Project 2017
Seed Awards Project 2016

Bạn có ý tưởng để kết nối cộng đồng đến với nghiên cứu của bạn? Bạn đang thiếu nguồn tài trợ để thực hiện nó? “Giải thưởng hạt giống” sẽ dành những giải thưởng cho các nhà nghiên cứu có một kế hoạch tốt, sáng tạo và liên quan đến những hoạt động kết nối khoa học với công chúng.