Ashmita KC

Điều dưỡng nghiên cứu

Ashmita KC là điều dưỡng nghiên cứu tham gia vào nghiên cứu ACT Nam Á của OUCRU (Thử nghiệm điều trị thương hàn bằng Azithromycin và Cefixime ở Nam Á), ACORN (Mạng lưới giám sát kháng thuốc kháng sinh định hướng lâm sàng) và nghiên cứu FIND (Quỹ chẩn đoán sáng tạo).

Trước đây, cô là điều dưỡng nghiên cứu với mục tiêu điều tra kiến thức và thái độ đối với việc sử dụng đồ nhựa của học sinh cấp hai năm 2018. Cô cũng đã được đào tạo về chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ, cũng như kiểm soát cơn đau.

Lịch sử làm việc

2021

Đã tham gia OUCRU Nepal với tư cách là một phần của nhóm nghiên cứu ACT

2017 – 2021

Dược phẩm Laxaman – Cán bộ quản lý điều hành

2016 – 2017

Trung tâm Nghiên cứu và Bệnh viện Ung thư Nepal – Điều dưỡng

2014 – 2016

Bệnh viện Charak Memorial Medicare – Điều dưỡng cấp cứu

2013 – 2014

Bệnh viện phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe AB Care – Điều dưỡng tình nguyện

Trình độ

  • Bằng cử nhân về điều dưỡng sức khỏe người lớn
  • Điều dưỡng đã đăng ký – Hội đồng Điều dưỡng Nepal
Skip to content