Chương trình Học bổng Tiến sĩ tại OUCRU

OUCRU tạo cơ hội cho các nhà khoa học và bác sĩ lâm sàng Việt Nam và Indonesia tham gia chương trình đào tạo Tiến sĩ 4 năm tại OUCRU, đăng ký với Đại học Oxford hoặc Đại học Mở, Vương quốc Anh.

Các dự án tiến sĩ của chúng tôi tập trung vào các bệnh truyền nhiễm, liên quan trọng tâm nghiên cứu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội, Việt Nam) và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Eijkman Oxford ở Jakarta, Indonesia.

Các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm:

 • Nghiên cứu lâm sàng
 • Sức khỏe cộng đồng
 • Dịch tễ học
 • Vi sinh, Vi-rút và Ký sinh trùng
 • Miễn dịch học
 • Di truyền học
 • Kết nối cộng đồng & Khoa học xã hội
 • Thống kê Y tế & Tin sinh học
 • Mô hình toán học & Kinh tế sức khỏe

Yêu cầu tối thiểu cho ứng viên:

IELTS 7.0 trở lên

Có bằng BSc, MSc hoặc MD

 

Học bổng bao gồm:

 • Chương trình đào tạo tại OUCRU
 • Học phí đại học Vương quốc Anh
 • Hỗ trợ các chương trình đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài
 • Lương

Để biết thêm chi tiết về cách ứng tuyển, vui lòng liêu hệ với chúng tôi: training@oucru.org