Kết nối với các nhà hoạch định chính sách trong đại dịch COVID-19 thông qua việc thành lập Ban cố vấn Ứng phó với Dịch bệnh

Nhà tài trợ: Wellcome

Chỉ đạo dự án: Katrina Lawson

Địa điểm nghiên cứu: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thành viên nhóm: Nghiêm Nguyễn Minh Trang, Nguyễn Kim Ngân, Ngô Phan Bảo Trân

Để đảm bảo các nghiên cứu về COVID-19 của OUCRU được thực hiện dựa trên nhu cầu của từng địa phương và để có thể tác động tốt nhất đến địa phương, khu vực và toàn cầu, chúng tôi đã thành lập Ban cố vấn Ứng phó với Dịch bệnh của OUCRU (OAB).

Mục tiêu:

  • Cung cấp một diễn đàn để thảo luận, chia sẻ và tìm hiểu hoạt động và các vấn đề ưu tiên trong đại dịch
  • Đảm bảo các dự án ứng phó với dịch bệnh của OUCRU sẽ đáp ứng được nhu cầu về chính sách của các bên liên quan.
  • Đẩy mạnh mạng lưới hợp tác giữa các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách, tập trung vào ứng phó với dịch bệnh ở cấp độ quốc gia và quốc tế.

Các thành viên OAB làm việc tại các cấp khác nhau trong đội ngũ ứng phó với COVID-19 của Việt Nam: từ quốc gia và khu vực, trong nước và quốc tế – để đảm bảo có cái nhìn toàn diện. OAB được thành lập để ứng phó với đại dịch COVID-19 nhưng sẽ tiếp tục hoạt động, và trong tương lai có thể sẽ tư vấn về công tác chuẩn bị ứng phó dịch bệnh nói chung và các đợt dịch bùng phát cấp tính.

Trong thời gian đại dịch, OAB họp hàng quý qua nền tảng Zoom. Các cuộc họp diễn ra ngắn gọn, có cấu trúc và được lên kế hoạch trước. Đến nay, hai cuộc họp đã được tiến hành, một cuộc họp vào tháng 10 năm 2020 và một cuộc họp khác vào tháng 3 năm 2021. Cuộc họp thứ ba lẽ ra được tổ chức vào tháng 6 nhưng đã bị hủy bỏ do tình hình dịch bệnh phức tạp trên toàn quốc. Cuộc họp đầu tiên tập trung vào việc tìm hiểu mối quan tâm của từng thành viên và các hoạt động liên quan đến COVID-19 của họ, trong khi đó, cuộc họp thứ hai tập trung thảo luận về chiến lược tiêm chủng, đáp ứng miễn dịch cộng đồng sau tiêm chủng và các chiến lược xét nghiệm. Việc thành lập OAB có những thách thức nhất định, nhưng sau khi thành lập, rất dễ duy trì hoạt động và OAB sẽ đóng vai trò như một diễn đàn để các nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách kết nối thường xuyên ở nhiều lĩnh vực quan tâm.