Nghiên cứu PRIORITY

Tên nghiên cứu: Tiên lượng về nhu cầu sử dụng Ôxy ở những bệnh nhân viêm hô hấp không nghiệm trọng do nhiễm SARS-CoV-2 (PRIORITY) 

Nhà tài trợ: OUCRU (Quỹ Wellcome)

Nghiên cứu viên chính: Sakib Burza (Tổ chức MSF Tây Ban Nha)

Đồng nghiên cứu viên tại OUCRU: Sophie Yacoub

Địa điểm nghiên cứu: Việt Nam

Câu hỏi nghiên cứu

Ở những bệnh nhân người lớn nhập viện vì mắc COVID-19 không nghiêm trọng, có thể dự đoán được nhu cầu sử dụng oxy về sau dựa vào các thông số đo tại thời điểm bệnh nhân đến cơ sở y tế không?

Mục tiêu

  1. Xác định các dấu hiệu tiên lượng về lâm sàng và sinh hóa ở các bệnh nhân người lớn mắc COVID-19 không nghiêm trọng, tập trung vào:
    • Hỗ trợ xuất viện an toàn (nghĩa là giá trị tiên đoán âm tính cao);
    • Các biến số tác động ban đầu lên các can thiệp COVID-19 ở khu vực có nguồn lực hạn chế (cụ thể là: các biến nhân khẩu học ban đầu, các dấu hiệu sinh hóa, và các xét nghiệm sàng lọc có sẵn trên thị trường hoặc được phát triển sau đó)
  2. Xác định khả năng của xét nghiệm chẩn đoán tại giường phù hợp với các nước thu nhập trung bình và thấp để dự đoán nhu cầu oxy về sau ở người lớn mắc COVID-19 không nghiêm trọng.
  3. Chứng minh rằng nghiên cứu tác nghiệp (operational research) có thể được tiến hành tuân theo nguyên tắc đạo đức và hiệu quả trong bối cảnh đại dịch xảy ra ở khu vực có nguồn lực hạn chế mà không làm gián đoạn công tác phản ứng nhanh.