Đánh giá thực tế về khả năng sinh miễn dịch và tính hiệu quả của vắc-xin COVID-19 ở Indonesia (Nghiên cứu INVITE)

Nghiên cứu viên chính: PGS. BS. Raph Hamers

Nghiên cứu viên chính từ phía đối tác: TS. Erni Nelwan 

Cộng tác cùng:

  • BS. Dwi Utomo, Bệnh viện Pasar Minggu
  • BS. Robert Sinto, Bệnh viện Calorus
  • Phòng Y tế Jakarta

Địa điểm hoạt động: Các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh ban đầu ở Jakarta, Indonesia  

Bối cảnh

Tốc độ phát triển và phê duyệt nhanh chưa từng có của vắc-xin COVID-19 là thành tựu khoa học lớn, và khả năng miễn dịch cộng đồng do vắc-xin tạo ra là chiến lược toàn cầu quan trọng để kiểm soát đại dịch COVID-19. Hiện vẫn còn nhiều lỗ hổng kiến thức “trong thực tế” về đáp ứng miễn dịch do vắc-xin tạo ra, tương quan về khả năng bảo vệ và những thay đổi theo thời gian, tác động lâm sàng của nhiễm đột phá, hiệu quả và khả năng phản ứng của các mũi vắc-xin tăng cường (khác loại). Chúng ta cần có nhiều nghiên cứu hơn để hiểu khả năng miễn dịch dịch thể và tế bào do vắc-xin tạo ra đối với SARS-CoV-2, xác định các mục tiêu cụ thể của đáp ứng miễn dịch dịch thể và tế bào ở cấp độ epitope, mô tả đặc điểm của thụ thể tế bào B và thụ thể tế bào T được tạo ra do nhiễm bệnh hoặc tiêm chủng, và thiết lập độ bền lâu dài và duy trì khả năng miễn dịch bảo vệ sau nhiễm bệnh hoặc tiêm chủng. Điều này đặc biệt đúng đối với các loại vắc-xin vi-rút toàn phần bất hoạt được sử dụng rộng rãi, chẳng hạn như Sinovac/CoronaVac; các vắc-xin này đang được tiêm ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới bao gồm Indonesia – quốc gia đông dân có thu nhập trung bình và là một trong những tâm dịch của COVID-19.

Dự án này là một cơ hội đặc biệt để nghiên cứu và học hỏi thông qua một số nghiên cứu thuần tập quan sát bệnh nhân trong các quần thể ở Indonesia để thực hiện các đánh giá thực tế về tiêm chủng COVID-19 khi triển khai tiêm chủng, để cung cấp các chiến lược tiêm chủng tối ưu khi đối mặt với các các biến thể SARS-CoV-2. Mục tiêu chính của nghiên cứu là cung cấp thông tin thiết yếu thực tế về khả năng sinh miễn dịch và hiệu quả của vắc-xin COVID-19 (dựa trên vi-rút bất hoạt, vectơ vi-rút và các loại khác) ở Indonesia, liên quan đến đáp ứng miễn dịch, phản ứng có hại và nhiễm đột phá.

Mục tiêu cụ thể

  • Đánh giá các đáp ứng miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào sau các mũi vắc-xin đầu và tăng cường, ở những người đã có và không có miễn dịch từ trước;
  • Đánh giá khả năng phản ứng của vắc-xin, ở những người có và không có miễn dịch từ trước;
  • Mô tả đặc điểm của các ca nhiễm đột phá SARS-CoV-2 sau khi tiêm chủng.

Tầm quan trọng
Sự lây lan của các biến thể đáng quan ngại đe dọa sự thành công của các chương trình tiêm chủng COVID-19 quốc gia, đặc biệt là những lo ngại về hiệu quả của CoronaVac/SinoVac có thể giảm ở các ca nhiễm biến thể Omicron, mặc dù chúng ta vẫn chưa rõ tác động ở quy mô lớn của vấn đề này. Để giải quyết những thách thức này một cách hiệu quả, cần phải hiểu rõ hệ quả sinh học của các đột biến được tìm thấy trong các biến thể này và tác động kèm theo về độ nhạy với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh hiện tại, bao gồm vắc-xin, thuốc và các can thiệp phi dược phẩm. Việc đo lường tương quan miễn dịch của khả năng bảo vệ do vắc-xin tạo ra là cần thiết để hiểu hơn về COVID-19 và sự phát triển của các thế hệ vắc-xin tiếp theo.