Đặc điểm của virút SARS-CoV-2 trong nước bọt của nhân viên y tế làm việc trong bối cảnh có nguy cơ cao

Nhà tài trợ: OUCRU (Quỹ Wellcome)

Nghiên cứu viên chính: Maia Rabaa

Địa điểm nghiên cứu: Việt Nam

Mục tiêu

  1. Nhằm xác định tần suất và đặc điểm của tình trạng mang virus SARS-CoV-2 không biểu hiện triệu chứng của những nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19.
  2. Nhằm xác định tần suất mắc COVID-19 xảy ra ở nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19.
  3. Nhằm xác định thời gian phát hiện virus SARS-CoV-2 ở nhân viên y tế trước khi xuất hiện các triệu chứng.
  4. Nhằm xác định có sự truyền virus SARS-CoV-2 từ nhân viên y tế (không triệu chứng và tiền triệu chứng) đến người tiếp xúc trong cộng đồng hay không.
  5. Nhằm chứng minh tính hữu dụng của việc thu thập nước bọt bằng giấy lọc như một công cụ giám sát đối với nhiễm virus SARS-CoV-2.
  6. Nhằm thực hiện nghiên cứu dịch tễ học phân tử về sự đa dạng và tiến hóa của virus SARS-CoV-2 trong những trường hợp nhiễm không triệu chứng và có triệu chứng ở các nhân viên y tế.

Tầm quan trọng

Sự hiểu biết về nguy cơ của việc mang virus không biểu hiện triệu chứng và truyền bệnh đến và bởi các nhân viên y tế, sẽ cho phép thiết kế các biện pháp can thiệp nhằm giảm thiểu nguy cơ này. Việc phát triển một phương thức lấy mẫu không dùng dây chuyền lạnh, sẽ cho phép tăng cường giám sát về mặt chẩn đoán và theo dõi ở cấp độ dân số.

Mục tiêu chính

  • Xác định sớm virus và đánh giá tỷ lệ mắc mới của việc nhiễm vi-rút có triệu chứng và không có triệu chứng ở các nhân viên y tế.
  • Đánh giá nguy cơ truyền bệnh cho cộng đồng từ những nhân viên y tế không có triệu chứng.
  • Đánh giá việc lấy mẫu mẫu nước bọt trên giấy lọc để chẩn đoán và mô tả trình tự của virus SARS-CoV-2.
  • Phân tích trình tự và dịch tễ của quá trình truyền bệnh từ bệnh nhân nhiễm virus đến các nhân viên y tế (kết hợp cùng với dữ liệu thu thập được từ các nghiên cứu khác).

Các công trình xuất bản