Câu lạc bộ khoa học

Bộ Giáo dục Đào tạo trong những năm gần đây rất khuyến khích các trường trung học thành lập các câu lạc bộ khoa học để khuyến khích sự tham gia và quan tâm của học sinh đến khoa học. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn thiếu phương pháp giảng dạy có sự tham gia trong lớp học và giáo viên không có đủ nguồn lực để dạy khoa học và thực hiện các hoạt động bổ trợ cho học sinh. Kết quả là, môn khoa học với học sinh như một cái gì đó rất hàn lâm và khô khan, các em có rất ít cơ hội để tiếp cận nó một cách hứng khởi và thiện cảm.

Tổng quan

Câu lạc bộ khoa học diễn ra đều đặn trong 6 tuần mang đến cơ hội cho học sinh Việt Nam trong độ tuổi 11-14 được tham gia vào nghiên cứu khoa học tại trường. Thông qua các câu lạc bộ, học sinh phát triển được tư duy khoc học và hiểu được một quy trình nghiên cứu khoa học, ngoài ra các em cũng học được kỹ năng truyền đạt kết quả nghiên cứu của mình thông qua nghệ thuật trình diễn như rap, nhẩy và kịch ngắn.

Với mục tiêu xây dựng hoạt động kết nối khoa học trường học một cách bền vững, chúng tôi tiến hành tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên và những người trẻ đam mê khoa học. Các bộ tài liệu và sách thực hành cho các câu lạc bộ khoa học được xây dựng từ các hội thảo với sự tham gia của giáo viên, nhà khoa học và những người trẻ đam mê khoa học. Chúng tôi phát triển bộ tài liệu một cách chi tiết nhất, cho phép giáo viên và tình nguyện viên có khả năng tự tổ chức các câu lạc bộ, từ đó hỗ trợ mục tiêu nhân rộng mô hình câu lạc bộ khoa học trên toàn quốc.

Các hoạt động chính

Xây dựng bộ tài liệu khoa học

Chúng tôi tạo tổ chức một loạt các hội thảo với sự tham gia của các giáo viên khoa học, những người trẻ đam mê khoa học (đại sứ khoa học) và các nhà khoa học để cùng nhau thiết kế các bộ tài liệu cho dự án khoa học 6 tuần. Bộ tài liệu gồm có thông tin giới thiệu về quá trình nghiên cứu khoa học, đề xuất các thí nghiệm đơn giản có thể thực hiện được trong khoảng thời gian 6 tuần. Sau hội thảo vào tháng 1 năm 2017, ba bộ tài liệu đã được xây dựng về củ đề trồng rau thủy canh, vệ sinh da và lên men.

Dự án khoa học 6 tuần

Học sinh thực hiện dự án khoa học 6 tuần tại các trường dưới sự hướng dẫn của giáo viên khoa học và hỗ trợ từ các đại sứ khoa học của OUCRU.

Trong hai tuần đầu tiên học sinh sẽ tìm hiểu về quy trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu về chủ đề các em đã chọn và xây dựng giả thuyết. Sau đó, các em sẽ lên kế hoạch thí nghiệm để kiểm chứng giả thuyết đó. Trong tuần 3-5, học sinh sẽ tiến hành thí nghiệm, đồng thời ghi lại và phân tích số liệu. Trong tuần thứ 6, các em sẽ rút ra kết luận và trình bày kết quả thu được. Học sinh sẽ có cơ hội trình bày kết quả thu được trước các giáo viên, nhà khoa học và đại sứ  khoc học khi hoàn thành dự án của mình.

Nâng cao năng lực

Chúng tôi mời các giảng viên trong nước và quốc tế tập huấn cho các giáo viên, học sinh và đại sứ nhằm giúp họ nâng cao năng lực để thực hiện các hoạt động của câu lạc bộ khoa học:

  • Giáo viên và đại sứ khoa học: hội thảo đào tạo 1,5 ngày, hướng dẫn cách sử dụng bộ tài liệu trong 6 tuần. Họ cũng được hướng dẫn về cách thúc đẩy và điều phối việc đặt câu hỏi và phản hồi mang tính xây dựng.
  • Học sinh trung học: Chúng tôi tổ chức hội thảo đào tạo nửa ngày về phương pháp sử dụng nghệ thuật trình diễn để truyền tải kết quả nghiên cứu cho các em học sinh khác trong trường.

Trình diễn khoa học của học sinh

Các thành viên của câu lạc bộ khoa học được khuyến khích sử dụng nghệ thuật trình diễn như một công cụ để truyền tải kết quả nghiên cứu của mình tới bạn bè và giáo viên. Học sinh có thể làm việc với các thành viên câu lạc bộ, giáo viên khoa học và các nghệ sĩ để xây dựng các tiết mục biểu diễn của mình, sau đó các em sẽ trình diễn tại trường học hoặc tại hội chợ khoa học.

Một số điểm nổi bật

  • 207 học sinh tới từ 13 trường trung học tham gia vào các câu lạc bộ khoa học;
  • 13 câu lạc bộ khoa học đượcthành lập tại 3 thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội và Trà Vinh;
  • 3 bộ tài liệu dược xây dựng;
  • 2 hội thảo tập huấn được thực hiện cho 16 giáo viên khoa học và 20 người hướng dẫn;
  • 8 nhà khoa học , 28 giáo viên khoa học, 26 bạn trẻ đam mê khoa học (sinh viên đại học, sinh viên mới tốt nghiệp) tham gia vào dự án báo cáo về hoạt động của câu lạc bộ khoa học xuất hiện trên 7 tờ báo và truyền hình.