Tranh biện khoa học

Tranh biện Khoa học thúc đẩy sự tham gia tích cực của học sinh trung học phổ thông trong các vấn đề khoa học đời sống.

Tổng quan

Những tiến bộ về khoa học – công nghệ luôn có nhiều tác động đến cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, đã có không ít thành tựu khoa học hóa ra lại gây nên những mâu thuẫn không lường trước được với các yếu tố đạo đức, sức khỏe, kinh tế và môi trường tự nhiên, từ đó gây nên những tranh cãi kéo dài trong xã hội. Vì thế, sẽ rất giá trị nếu mỗi người trong chúng ta tăng cường quan tâm và hiểu biết về các chính sách, vấn đề gắn với khoa học trong đời sống, cùng nhau đối thoại để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, tranh biện được xem là một phương pháp hiệu quả để thúc đẩy các đối thoại tích cực và tư duy phản biện trong học sinh nói riêng và giới trí thức nói chung. Tại Việt Nam, tranh biện vẫn còn là một mô hình mới, chưa được phổ biến rộng rãi và bài bản đến các trường học. Khi chúng ta đang hướng đến các phương pháp dạy học tích cực (học sinh làm trung tâm), việc tranh biện sẽ khuyến khích học sinh chủ động quan tâm, thu nạp kiến thức và tự tin trao đổi về các vấn đề trong đời sống.

“Tranh biện Khoa học” kết hợp những ưu điểm của mô hình tranh biện quốc tế với các cơ hội để học sinh trao đổi, tương tác với chuyên gia, nhà khoa học, từ đó thúc đẩy việc xây dựng các câu lạc bộ Tranh biện Khoa học tại trường. Sân chơi học thuật này sẽ khuyến khích học sinh khám phá nhiều khía cạnh của một vấn đề, bổ sung kiến thức để củng cố quan điểm của mình. Đồng thời, việc tranh biện sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng giao tiếp, phương pháp tư duy, các thái độ tích cực và thói quen khám phá, phản biện.

Dự án đồng thời nâng cao năng lực cho nhà khoa học, giáo viên và sinh viên, xây dựng các bộ tài liệu để các cá nhân, đơn vị giáo dục có thể tổ chức tranh biện khoa học tại trường một cách độc lập.

Các hoạt động chính

Bồi dưỡng năng lực

OUCRU làm việc với các chuyên gia trong nước và quốc tế để tập huấn cho các nhà nghiên cứu, giáo viên và điều phối viên về kỹ năng và phương pháp tranh biện.

Câu lạc bộ tranh biện khoa học

Câu lạc bộ Tranh biện Khoa học được thành lập tại các trường sẽ trở thành sân chơi học thuật, nơi học sinh thường xuyên sử dụng mô hình tranh biện như một cách trao đổi về các vấn đề khoa học. Các nhà nghiên cứu thực thụ sẽ hỗ trợ học sinh về kiến thức, đồng thời tham gia đánh giá và truyền cảm hứng trong các buổi tranh biện.

Xây dựng bộ tài liệu

OUCRU làm việc với các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên và các đối tác để xây dựng Cẩm nang Xây dựng câu lạc bộ Tranh biện Khoa học và Bộ tài liệu 9 chủ đề Tranh biện Khoa học. Về lâu dài, các bộ tài liệu này có thể hỗ trợ các nhà khoa học, giáo viên và học sinh trong cả nước tổ chức tranh biện khoa học tại trường một cách độc lập.

Gala tranh biện khoa học

Gala Tranh biện Khoa học là sự kiện để các câu lạc bộ tham gia dự án gặp gỡ và chia sẻ kiến thức khoa học, kỹ năng tranh biện và kinh nghiệm vận hành mô hình tranh biện tại trường.

Một số điểm nổi bật

  • 03 câu lạc bộ dành cho THPT và 03 câu lạc bộ dành cho đại học tại TP.HCM  được thành lập năm 2019;
  • 04 hội thảo tập huấn chuyên sâu về kỹ năng và phương pháp tranh biện đã được tổ chức cho nhà khoa học của OUCRU, giảng viên, giáo viên và sinh viên;
  • 09 chủ đề tranh biện khoa học đã được phát triển;
  • 01 nghiên cứu viên và 01 điều phối viên của OUCRU đã sang London, Anh Quốc để học tập mô hình tranh biện trong trường học từ tổ chức Debate Mate.