Tăng cường khả năng sẵn sàng trong Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thông qua Kiến thức (SPARK)

Nhà tài trợ: Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc

Nghiên cứu viên chính: Iqbal Elyazar

Địa điểm nghiên cứu: Indonesia

Mạng lưới di chuyển giữa các thành phố đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu dịch bệnh. Mạng lưới này đóng vai trò như một proxy cho mạng lưới lây truyền. Các thành phố có mô hình di chuyển cao có khả năng nhiễm bệnh cao hơn.

Chúng ta cần hiểu được hiệu quả của các biện pháp can thiệp giãn cách xã hội quy mô lớn. Bản đồ xem xét tác động của giãn cách xã hội đến mô hình di chuyển của người dân sẽ giúp cán bộ y tế hiểu được những chính sách nào là hiệu quả nhất. Khi chính phủ bắt đầu áp dụng các biện pháp cách ly và giãn cách xã hội quy mô lớn, chúng tôi kỳ vọng các cá nhân sẽ bắt đầu thay đổi hành vi di chuyển của họ. Dữ liệu về mô hình di chuyển có thể cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về cách người dân di chuyển và thay đổi của những mô hình di chuyển này. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục đích mô tả mô hình di chuyển của người dân ở vùng chịu gánh nặng lớn do SARS-CoV-2 ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

 

Mục tiêu:

  1. Đánh giá những thay đổi về hành vi đi lại (mức độ và tính kết nối) ở Greater Jakarta theo thời gian (trong thời gian hạn chế xã hội quy mô lớn, nới lỏng, hạn chế xã hội quy mô lớn lần hai).
  2. Đánh giá ảnh hưởng của những thay đổi về hành vi di chuyển đến việc lây lan dịch bệnh ở Greater Jakarta.
  3. Đánh giá tác động của tình trạng kinh tế xã hội đối với gánh nặng COVID-19 (tỷ lệ mắc, tử vong) ở Greater Jakarta.