Buổi livestream: COVID-19 – Sự thật và tin đồn

Các nhà nghiên cứu đến từ OUCRU bao gồm GS. Jeremy Day và Nghiên cứu sinh Tiến Sỹ Nguyễn Thanh Hà đã tham gia cuộc trò chuyện trực tuyến trên Facebook với ông Ian Gibbons, Tổng Lãnh Sự Anh tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày thứ Ba 09/6.

Trong cuộc trò chuyện sôi nổi, anh Jeremy và cô Hà đã giải thích vài tin đồn gây ảnh hưởng xấu về COVID-19 đang được lan truyền cũng như cung cấp những thông tin thú vị về vắc xin và những gì con người có thể làm để bảo vệ bản thân nếu làn sóng dịch thứ hai diễn ra.

Các bạn có thể xem lại phần thu hình buổi livestream trên trang Facebook UK in Vietnam.