Tuyển dụng

LÀM VIỆC CÙNG CHÚNG TÔI

Đạt được ước mơ

Chúng tôi đang xây dựng một văn hóa hòa nhập, một nơi làm việc linh hoạt và các nhóm có kiến thức và quan điểm đa dạng để thực hiện các nghiên cứu có tác động lớn tới y tế.

Tham gia sứ mệnh của chúng tôi để tạo ảnh hưởng đến y tế địa phương, khu vực và toàn cầu.

DSC06580

Giá trị cốt lõi của tổ chức

ĐA DẠNG

Sự đa dạng cho phép chúng tôi học hỏi từ quan điểm, kiến thức và kinh nghiệm của nhau.

BÌNH ĐẲNG

Chúng tôi coi trọng đồng nghiệp và đối xử với nhau một cách công bằng, tử tế và tôn trọng.

XUẤT SẮC

Chúng tôi cố gắng đạt được sự xuất sắc trong nghiên cứu để hoàn thành sứ mệnh nâng cao sức khỏe toàn cầu.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Các vị trí đang tuyển dụng

Research Assistant (Data Engineer) (JD-0724-014)

Laboratory Technician/Bioinformatic Assistant(JDHAN-0624-009)

Project Coordinator Fleming Fund (JDHAN_0624_008)

Community Engagement & Social Science Research Officer for NTT Area

PHÁT TRIỂN TẠI OUCRU

Chương trình Make A Difference

Make A Difference là một chương trình phát triển khả năng lãnh đạo tại OUCRU.

Người tham gia chương trình có cơ hội phát triển tư duy độc lập, kỹ năng giao tiếp và phương pháp lãnh đạo. 

Skip to content