VĂN HOÁ NGHIÊN CỨU

"Điều tạo nên văn hóa của OUCRU là tinh thần nỗ lực và hợp tác."

Văn hóa nghiên cứu của chúng tôi đã thúc đẩy một chương trình nghiên cứu liên quốc gia và đẳng cấp thế giới như thế nào? 

Group of PhD students in photo frame
SỰ KIỆN

Hội thảo Sinh viên
MORU - OUCRU

Sự kiện MOSC hàng năm là cơ hội để sinh viên gặp gỡ, kết nối, chia sẻ những câu chuyện và làm phong phú thêm kinh nghiệm tiến sĩ của họ.

Cơ hội Sau đại học

Đào tạo Tiến sĩ

OUCRU tạo cơ hội cho các nhà khoa học và bác sĩ lâm sàng tham gia Nghiên cứu Tiến sĩ, được tài trợ hoàn toàn trong 4 năm, đăng ký với Đại học Oxford hoặc Đại học Mở (Vương quốc Anh).

Skip to content