PHÁT TRIỂN TẠI OUCRU

Văn hoá nghiên cứu

Văn hóa nghiên cứu tại OUCRU đã tạo nên một môi trường hợp tác, vững mạnh và trao quyền cho các nhà khoa học trẻ thực hiện những nghiên cứu đẳng cấp thế giới.

Group of PhD students in photo frame
SỰ KIỆN

Hội thảo Sinh viên
MORU - OUCRU

Sự kiện MOSC hàng năm là cơ hội để sinh viên gặp gỡ, kết nối, chia sẻ những câu chuyện và làm phong phú thêm kinh nghiệm tiến sĩ của họ.

Cơ hội Sau đại học

Đào tạo Tiến sĩ

OUCRU tạo cơ hội cho các nhà khoa học và bác sĩ lâm sàng tham gia Nghiên cứu Tiến sĩ, được tài trợ hoàn toàn trong 4 năm, đăng ký với Đại học Oxford hoặc Đại học Mở (Vương quốc Anh).

Skip to content