Evoto

GS Guy Thwaites

Giám đốc Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford

GS. TS. Guy Thwaites, MA (Cantab) MBBS PhD FRCP FRCPath FMedSci MBE là Giám đốc Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford & Chương trình Wellcome Châu Phi & Châu Á tại Việt Nam, Giáo sư về các bệnh truyền nhiễm, Đại học Oxford, Chuyên gia tư vấn về các bệnh truyền nhiễm và vi sinh lâm sàng tại Guy’s và St. Thomas NHS Foundation Trust, Giáo sư danh dự, Đơn vị Thử nghiệm Lâm sàng MRC tại Đại học College London.

Chuyên môn

GS. Guy Thwaites được đào tạo tại Đại học Cambridge và các trường Y khoa và Nha khoa của Bệnh viện Guy’s và St Thomas và được đào tạo về Bệnh Truyền nhiễm và Vi sinh ở Brighton, Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tại Việt Nam, Đại học Hoàng gia London, và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ở London.

Các mối quan tâm nghiên cứu của ông tập trung vào việc kiểm soát các bệnh nhiễm trùng nặng do vi khuẩn, đặc biệt là những bệnh liên quan đến hệ thần kinh trung ương. Ông là thành viên ban cố vấn cho WHO và chính phủ Úc và Vương quốc Anh.

 

Lịch sử làm việc

2021

Được bổ nhiệm là Thành viên của Order of the British Empire (MBE) nhờ những cống hiến cho ngành Y tế cộng đồng và góp phần củng cố quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

2018

Được bầu làm Viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Y tế tại Vương quốc Anh

2013

Trở thành Giám đốc Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford và và Chương trình Wellcome Châu Á Việt Nam (AAP)

2004

Nhận bằng Tiến sĩ từ Đại học Mở, Vương quốc Anh

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Ben Varon, Zaira R Palacios-Baena, Marlieke E A de Kraker, Jesus Rodriguez-Bano, Leonard Leibovici, Mical Paul; UNIFORM research group; Marc Bonten, Yehuda Carmeli, Elena Carrara, Henry F Chambers, Joshua S Davis, George L Daikos, Marlieke de Kraker, Emanuele Durante-Mangoni, Angela Huttner, Andre C Kalil, Keith Kaye, Todd C Lee, Leonard Leibovici, Zaira R Palacios-Baena, David Paterson, Mical Paul, Pilar Retamar Gentil, Jesus Rodriguez Bano, Luigia Scudeller, Evelina Tacconelli, Guy Thwaites, Steven Tong, Ben Varon, Dafna Yahav
Clin Microbiol Infect
January 3, 2024
DOI: 10.1016/j.cmi.2023.12.030
Julie Huynh, Nhat Hoang Thanh Le, Bao Hoai Le Nguyen, Hai Thanh Hoang, Thu Anh Dang Do, Tram Thi Bich Trinh, Dung Thi Mong Vu, Vinh Dinh Do, Ngoc My Nghiem, Joseph Donovan, Phu Hoan Nguyen, Thanh Van Dang, Thu Thi Anh Nguyen, Bang Duc Nguyen, Ha Minh Thi Dang, Nghia Trung Dang Ho, Tan Van Le, Van Hong Le, Guy Thwaites, Nguyen Thuy Thuong Thuong
J Infect Dis
January 3, 2024
DOI: 10.1093/infdis/jiad606
Duc Hong Du, Ronald B Geskus, Yanlin Zhao, Luigi Ruffo Codecasa, Daniela Maria Cirillo, Reinout van Crevel, Dyshelly Nurkartika Pascapurnama, Lidya Chaidir, Stefan Niemann, Roland Diel, Shaheed Vally Omar, Louis Grandjean, Sakib Rokadiya, Arturo Torres Ortitz, Nguyen Huu Lan, Dang Thi Minh Ha, E Grace Smith, Esther Robinson, Martin Dedicoat, Le Thanh Hoang Nhat, Guy E Thwaites, Le Hong Van, Nguyen Thuy Thuong Thuong, Timothy M Walker
Plos Global Public Health
December 20, 2023
DOI: 10.1371/journal.pgph.0001788
Matthew Silcocks, Xuling Chang, Nguyen Thuy Thuong Thuong, Youwen Qin, Dang Thi Minh Ha, Phan Vuong Khac Thai, Srinivasan Vijay, Do Dang Anh Thu, Vu Thi Ngoc Ha, Hoang Ngoc Nhung, Nguyen Huu Lan, Nguyen Thi Quynh Nhu, David Edwards, Artika Nath, Kym Pham, Nguyen Duc Bang, Tran Thi Hong Chau, Guy Thwaites, A Dorothee Heemskerk, Chiea Chuen Khor, Yik Ying Teo, Michael Inouye, Rick Twee-Hee Ong, Maxine Caws, Kathryn E Holt, Sarah J Dunstan
Microbiol Spectr
November 16, 2023
DOI: 10.1128/spectrum.02562-23
1 2 76
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content