September 22, 2022

OUCRU giới thiệu buổi triển lãm trực tuyến: Nhật ký Kỹ thuật số: Tiếng nói từ đại dịch, trải nghiệm COVID-19 tại châu Á

Buổi triển lãm trực tuyến này sẽ giới thiệu các đoạn phim ngắn và hình ảnh được chính nhóm nhân viên y tế và thành viên cộng đồng ghi lại, phản ánh tầm ảnh hưởng về mặt xã hội và văn hóa trong đại dịch COVID-19 tại Indonesia, Nepal, và Việt Nam.

Buổi gặp gỡ, chia sẻ, và ra mắt buổi triển lãm đã được tổ chức lúc 19:00 ngày 22/09/2022 (13:00 – 14:30 GMT+1, 17:45 NPT).

Tại sự kiện đồng tổ chức với The Global Health Network, các khách mời sẽ cùng thảo luận:

  • thực tế và thách thức của việc tương tác với cộng đồng trong thời gian giãn cách xã hội
  • ‘nhật ký kỹ thuật số’ là một phương pháp trao quyền cho các cá nhân để bộc lộ bản thân
  • tích hợp phương pháp này vào các nghiên cứu khoa học xã hội.

Khách mời:

Chủ tọa:

Dr Mary Chambers, trưởng phòng Kết nối Khoa học với Công chúng, Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Oxford và Wellcome Trust Major Overseas Programme tại Việt Nam

Nhật ký Kỹ thuật số là một phần của dự án SPEAR. Dự án SPEAR cũng vinh dự được giới thiệu trong bản đồ Nghiên cứu Toàn cầu của Đại học Oxford.

Xem triển lãm trực tuyến tại đây

Skip to content