Hoạt động kết nối là gì và vai trò của hoạt động kết nối trong nghiên cứu khoa học?

Hoạt động kết nối trong nghiên cứu là sự tham gia tích cực của nhiều bên liên quan, bao gồm các nhà nghiên cứu, các bên liên quan về chính sách và công chúng trong suốt quá trình nghiên cứu.

Hoạt động kết nối tại OUCRU là quá trình hai chiều.

Bằng cách thu hút sự tham gia của các bên liên quan vào quá trình nghiên cứu, hoạt động kết nối thúc đẩy trao đổi hai chiều về kiến thức, ý tưởng và quan điểm, cũng như cung cấp thông tin cho việc ra quyết định và hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng. Hoạt động kết nối cũng thúc đẩy tính minh bạch, sự tin cậy và tính trách nhiệm thông qua đối thoại cởi mở và sự tham gia của các bên liên quan.

Hoạt động kết nối giúp gia tăng tính tiếp cận, tính liên quan và tính ứng dụng của nghiên cứu với những thách thức và nhu cầu thực tế, và từ đó, nâng cao tác động xã hội của nghiên cứu.

TÌM HIỂU NHANH VỀ

Hoạt động kết nối trong nghiên cứu khoa học

Tìm hiểu thêm về các hoạt động kết nối của OUCRU và tác động của kết nối trong nghiên cứu.

CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI TẠI OUCRU

“Thông qua các hoạt động kết nối, chúng tôi có thể trao quyền cho thanh niên, nhân viên y tế và cộng đồng và mang những lợi ích của khoa học đến gần hơn với cộng đồng”

“Chương trình kết nối chính sách của OUCRU nhằm thúc đẩy giao tiếp giữa các nhà nghiên cứu và các bên liên quan về chính sách, nhằm đảm bảo các nghiên cứu của OUCRU cứu phù hợp với tình hình thực tế, có ích cho cộng đồng, cũng như tạo ra tác động tốt tới ngành y tế”

Mang đến cơ hội cho các cộng đồng có liên quan đến nghiên cứu tại OUCRU cơ hội được đối thoại với các nhà nghiên cứu.

Kết nối với các bên liên quan về chính sách để cung cấp thông tin cho việc ra quyết định và góp phần nâng cao sức khoẻ người dân

Previous slide
Next slide

Các dự án kết nối nổi bật

Mục tiêu chính của nghiên cứu là tìm hiểu tình hình sử dụng bằng chứng khoa học trong hoạch định chính sách y tế và tìm kiếm cơ hội để cộng đồng khoa học (và cụ thể là OUCRU) có thể kết nối tốt hơn với các nhà hoạch định chính sách.

Nhóm Tư Vấn Cộng Đồng tại OUCRU gồm đại diện từ cộng đồng và các nhà nghiên cứu, bác sĩ, cũng như điều phối viên dự án của phòng Kết Nối Khoa Học với Công Chúng. Hoạt động của các nhóm hướng đến mục tiêu thúc đẩy kết nối và thảo luận, giúp hiểu rõ hơn về những mối quan tâm về sức khỏe của cộng đồng, thu thập phản hồi và thúc đẩy sự tương tác trực tiếp giữa các thành viên cộng đồng và nhà nghiên cứu.

Dự án do nhóm Đại Sứ Thanh Niên Khoa Học thực hiện, với mong muốn cung cấp cho thanh niên những kỹ năng kết nối khoa học với công chúng và kiến thức trong lĩnh vực khoa học y tế.

Hoạt động nổi bật

Chuỗi sự kiện khoa học được tổ chức tại các trường trung học để đưa khoa học đến gần hơn với học sinh bằng các vở kịch sinh động về việc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.

Vở kịch “Uống thuốc linh tinh, coi chừng kháng kháng sinh” nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động của mỗi cá nhân, đặc biệt là của các em học sinh, trong việc chống lại mối đe dọa sức khỏe này.

Skip to content