November 21, 2023

Kháng Kháng Sinh và các hoạt động Kết Nối Khoa Học với Công Chúng tại OUCRU

Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đã và đang tiếp tục thực hiện cam kết đóng góp và làm việc với mục tiêu chung nhằm nâng cao nhận thức về Kháng Kháng Sinh (KKS), đặc biệt trong các cộng đồng mà chúng tôi đang làm việc cùng, với mục tiêu “cùng nhau kháng kháng sinh1.

Để thực hiện cam kết này, trong nhiều năm qua, nhóm Kết Nối Khoa Học với Công Chúng và Cộng Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động trên nhiều địa điểm của OUCRU với mục đích giáo dục và nâng cao kiến thức cho các cá nhân, hướng đến mục tiêu ngăn chặn sự lây lan của KKS và thúc đẩy việc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.

Cách tiếp cận của chúng tôi luôn là cùng làm việc với các nhóm làm việc thanh niên, cộng đồng địa phương, các tổ chức đối tác như KEMRI, MORU, cũng như đối tác truyền thông địa phương và trường học. Những sáng kiến này nhằm thu thập và hiểu quan điểm của công chúng về kháng sinh, cũng như phổ biến thông tin về việc sử dụng kháng sinh đúng cách, hậu quả của việc sử dụng sai, tầm quan trọng của phòng ngừa và cách xử lý nhiễm trùng của người trẻ. Điều này được thực hiện thông qua các hình thức tương tác như video giải thích vui nhộn, đơn giản về các chủ đề khoa học phức tạp, truyện tranh, triển lãm ảnh, hát, kịch, v.v..

Tham khảo thêm về dự án Tuổi Trẻ Phòng Chống Kháng Sinh (YAAR!) bao gồm nhiều hoạt động tương tác thú vị do người trẻ dẫn dắt

Ngoài ra, OUCRU đã tổ chức và tham gia các sự kiện được tổ chức tại nơi công cộng như CLB Khoa Học, hay One Health, sự kiện giới thiệu sách để tiếp cận với đông đảo công chúng hơn. Chúng tôi đã tận dụng những nền tảng này để chia sẻ các kết quả nghiên cứu, nêu bật tác động của KKS đối với sức khỏe toàn cầu, và nhấn mạnh sự cần thiết của hành động chung để chống lại vấn đề này, đặc biệt hướng đến nhóm dân số trẻ tuổi vì họ là những người nắm giữ tương lai và ảnh hưởng đến thế hệ tiếp theo.

Chúng tôi cũng hợp tác với trường học để đưa nội dung về KKS vào chương trình học. Bằng cách kết nối với sinh viên và giáo viên, mục tiêu của chúng tôi là lan tỏa tinh thần trách nhiệm và kiến thức về KKS trong cộng đồng ngay từ lứa tuổi còn nhỏ với hi vọng nuôi dưỡng một thế hệ tương lai hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn hiệu quả của kháng sinh.

Một trong những kết quả quan trọng của dự án Tuổi Trẻ Phòng Chống Kháng Sinh là một khung học tập2 có thể được áp dụng cho các độ tuổi khác nhau. Nhóm dự án đang tiếp tục làm việc để phát triển những hướng dẫn thiết thực nhằm khuyến khích tích hợp khung này vào các hệ thống giáo dục khác nhau, bao gồm cả các cơ sở giáo dục ngoài trường học. Điều này đảm bảo giáo viên có thể giảng dạy về KKS cho học sinh ở bất kỳ độ tuổi và trình độ nào.

Thông qua những hoạt động đa dạng này, OUCRU cam kết góp phần trong công cuộc nâng cao nhận thức về AMR, thúc đẩy việc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng. Chúng tôi tin rằng bằng việc đoàn kết và làm việc hướng đến mục tiêu chung, chúng ta có thể góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống lại KKS và bảo vệ hiệu quả của kháng sinh cho thế hệ tương lai.

Thông tin tham khảo:

(1) Chiến dịch Tuần lễ Nâng cao nhận thức về Kháng Kháng Sinh của WHO https://www.who.int/campaigns/world-amr-awareness-week/2023

(2) Tải về khung học tập bản đầy đủ bằng tiếng Việt tại đây

Skip to content