Các Bệnh Nhiễm Trùng Kháng Thuốc

Mục tiêu của chúng tôi là hiểu và cải thiện việc sử dụng kháng sinh (AMU) và kháng kháng sinh (AMR) trong nông nghiệp, trong cộng đồng và trong bệnh viện. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi là đa lĩnh vực – được dẫn dắt bởi một số nhóm nghiên cứu của OUCRU và có sự tham gia của các nhóm cộng đồng.

Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc quan trọng trong khu vực, bao gồm vi khuẩn gram âm đa kháng thuốc (MDR), Mycobacterium tuberculosis, và Plasmodium falciparum kháng artemisinin.

Hà Nội

Tại Đơn vị Hà Nội, các nghiên cứu bao gồm việc thúc đẩy phân tích tình hình và xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về kháng kháng sinh(2013-2020), thiết lập mạng lưới giám sát bệnh viện (VINARES) và phòng xét nghiệm tham chiếu, được công nhận bởi Bộ Y tế Việt Nam và công nhận quốc gia, nhờ tài trợ của Quỹ Fleming. OUCRU hiện cũng nằm trong ban cố vấn cho Bộ Y tế Việt Nam trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia 2021-2030.

Trong bảy năm qua, Đơn vị Hà Nội đã tập trung vào các nghiên cứu mô tả và can thiệp ứng dụng về nhiễm trùng kháng thuốc trong Khoa hồi sức tích cực (ICU) và các can thiệp dựa vào cộng đồng để giảm sử dụng và kháng thuốc, bao gồm sử dụng chẩn đoán nhanh (C-Reactive Protein), thực hiện và nghiên cứu quản lý kháng sinh trong bệnh viện tuyến tỉnh.

Tp. Hồ Chí Minh

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Đơn vị đã tập trung vào vi khuẩn kháng thuốc, phát triển năng lực vi sinh lâm sàng trong nhiều bệnh viện, nhiễm trùng kháng thuốc trong ICU, đề kháng trong mầm bệnh đường ruột (ShigellaSalmonella Typhi), và tiếp xúc giữa người-động vật (E. coli, non-Typhi Salmonella, S. suis). Điều này cũng bao gồm giải trình tự toàn bộ bộ gen và quần xã vi sinh trên quy mô lớn. Ngoài ra, các nhóm nghiên cứu về bệnh sốt rét và bệnh lao cũng có phần tập trung vào nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc, bao gồm các thử nghiệm điều trị, giải trình tự toàn bộ bộ gen và nghiên cứu định hướng khám phá cơ chế kháng thuốc và sự xuất hiện của vi khuẩn kháng thuốc.

Indonesia

Trong bốn năm qua, OUCRU Indonesia đã tận dụng chuyên môn và mạng lưới hiện có ở Việt Nam và xây dựng một chương trình nghiên cứu phù hợp với bối cảnh cụ thể của Indonesia. Điều này bao gồm nghiên cứu phương pháp hỗn hợp để hiểu các mô hình và động lực của việc kê đơn kháng sinh trong bệnh viện và xác định các cơ hội can thiệp và quản lý. Đơn vị Indonesia cũng tham gia vào một số dự án quốc tế lớn được thực hiện ở cả hai quốc gia về giám sát AMR, quản lý kháng sinh và các rào cản cấy máu.

Thực hiện các nghiên cứu này tại hai quốc gia nơi OUCRU hoạt động, đồng thời tham gia vào Mạng lưới Nhiệt đới Oxford (Oxford Tropical Network) cho phép sự điều chỉnh phù hợp với bối cảnh địa phương, những cũng đảm bảo tính tổng quát và mang lại tác động toàn cầu cho nghiên cứu.

Chương trình nghiên cứu các bệnh nghiễm trùng kháng thuốc hiện tại được chia thành những mục tiêu tổng quát:

Cải thiện tác động của giám sát nhiễm trùng kháng thuốc bằng các phương pháp giám sát tại bệnh viện, dựa trên định hướng lâm sàng các ca bệnh và giải trình tự toàn bộ bộ gen.

Tiếp tục thực hiện các chương trình quản lý kháng sinh tại các bệnh viện tuyến tỉnh, mở rộng ra các bệnh viện tuyến huyện:

  • Chương trình quản lý thuốc kháng sinh
  • Các giải pháp vi sinh

Đánh giá các can thiệp nhằm giảm lạm dụng kháng sinh và tình trạng kháng khánh sinh trong cộng đồng, sự dụng phương pháp OneHealth.

Tiến hành các thử nghiệm lâm sàng mang tính đột phá để đánh giá kết quả điều trị các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc.

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để tìm hiểu về mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và AMR, kết hợp với nghiên cứu có sự tham gia của cộng đồng để biết thêm về cách hiểu của cộng đồng về các nguy cơ sức khoẻ có liên quan tới biến đổi khí hậu và AMR.

Kết nối khoa học với cộng đồng: Cộng đồng cũng tham gia vào các nghiên cứu AMR của chúng tôi thông qua các hoạt động tại bệnh viện và cộng đồng địa phương, bao gồm các sự kiện hỗ trợ người tham gia sản xuất hình ảnh, video (photovoice), ban cố vấn, và các can thiệt do nhóm cộng đồng dẫn dắt trong các tổ nông dân.

Chương trình quản lý kháng sinh

Chương trình quản lý kháng sinh là một sáng kiến chiến lược nhằm hạn chế tình trạng kháng kháng sinh, một mối đe doạ sức khoẻ toàn cầu. 

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Tìm hiểu thêm

Liên quan

Loading...
1 2 3
Skip to content