Các rào cản và điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp lấy mẫu cấy máu

Đơn vị tài trợ
Wellcome

Chủ nhiệm dự án
Direk Limmathurotsakul, Đơn vị Nghiên cứu Y học Nhiệt đới Mahidol Oxford (MORU)
PGS. TS. H. Rogier van Doorn
PGS. Raph Hamers
Ralalicia Limato

Thời gian
Tháng 12/2021 – 4/2022

Tình trạng
Việc thu thập dữ liệu đã hoàn tất và dự kiến sẽ có kết quả cuối cùng vào quý 4 năm 2022

Địa điểm nghiên cứu
Thái Lan, Việt Nam, Indonesia

Nghiên cứu này nhằm xác định và khám phá những rào cản đã biết và chưa biết và những người tạo điều kiện để áp dụng các khuyến nghị lấy mẫu máu ở Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Bối cảnh nghiên cứu

Cấy máu là mẫu quan trọng để giám sát và quản lý chẩn đoán kháng kháng sinh (AMR). Cấy máu cũng là xét nghiệm chẩn đoán có ảnh hưởng đến quyết định điều trị và tác động đến điều trị cho bệnh nhân và kết quả lâm sàng. Các hướng dẫn quốc tế về quản lý nhiễm trùng huyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cấy máu trước, hoặc ngay sau khi dùng kháng sinh.

Tỷ lệ lấy mẫu cấy máu thấp hơn mức khuyến nghị ở các nước thu nhập cao (HIC) và các nước thu nhập thấp và trung bình (LMIC). Một số rào cản đã được xác định cản trở việc áp dụng các khuyến nghị lấy mẫu máu.

Một số trong số đó bao gồm nhận thức của các bác sĩ lâm sàng chưa đầy đủ, thiếu các khuyến nghị thực tế cho bác sĩ về thời điểm lấy mẫu máu, kiến thức hạn chế về hướng dẫn lấy máu, thiếu thời gian trong thực hành lâm sàng để thực hiện lấy mẫu máu, chai mẫu không có sẵn, và cân nhắc chi phí cho bệnh nhân.

Khung miền lý thuyết (TDF) đã được phát triển bằng cách tổng hợp nhiều lý thuyết. Cho phép các nhà nghiên cứu tìm hiểu về một loạt các ảnh hưởng hành vi cá nhân, văn hóa xã hội và môi trường. TDF đã được sử dụng rộng rãi để tìm hiểu thêm về các rào cản cũng như các khuyến khích để thực hiện những phương thức chuyên nghiệp trong chăm sóc sức khỏe, bao gồm quản lý kháng sinh, quản lý nhiễm trùng huyết và kiểm soát phòng ngừa nhiễm trùng.

Chúng tôi đã thực hiện đánh giá có hệ thống để xác định các rào cản đã biết và các yếu tố thúc đẩy việc áp dụng các khuyến nghị lấy mẫu máu. Các lĩnh vực được xác định là kiến thức, kỹ năng, vai trò nghề nghiệp, niềm tin về khả năng, sự lạc quan, niềm tin về hậu quả, sự củng cố, ý định, mục tiêu, trí nhớ, quá trình tập trung và quyết định, bối cảnh và nguồn lực môi trường, ảnh hưởng xã hội, cảm xúc và quy định về hành vi.

Mục tiêu

Nghiên cứu này nhằm xác định và khám phá những rào cản đã biết và chưa biết và những người tạo điều kiện để áp dụng các khuyến nghị lấy mẫu máu ở Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Các thước đo kết quả là:

  1. Sự hiện diện, tỷ lệ và mức độ của các rào cản được báo cáo đối với việc áp dụng các khuyến nghị lấy mẫu cấy máu;
  2. Sự hiện diện, tỷ lệ và mức độ của các điều hành viên được báo cáo để áp dụng các khuyến nghị lấy mẫu cấy máu.

Thiết kế nghiên cứu

Đây là nghiên cứu khảo sát định lượng sử dụng bảng câu hỏi bán ẩn danh điện tử, được thực hiện ở Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Đây là dự án nghiên cứu hợp tác giữa OUCRU Indonesia và Đơn vị Nghiên cứu Y học Nhiệt đới Mahidol Oxford (MORU), Khoa Y học Nhiệt đới, Đại học Mahidol, Thái Lan, OUCRU Việt Nam, Trung tâm Thay đổi Hành vi, Đại học London, Vương quốc Anh.

Một bảng câu hỏi có cấu trúc xoay quanh các lĩnh vực của TDF đã được phát triển bằng tiếng Anh. Các mục đại diện cho các tuyên bố liên quan đến từng lĩnh vực mà người trả lời sẽ đánh giá sự đồng ý của họ theo thang điểm Likert-Type (đại diện cho mức độ của các rào cản và kích hoạt mà họ nhận thấy). Trong bảng câu hỏi, một vài trường hợp được khuyến nghị lấy mẫu máu theo các hướng dẫn quốc tế hiện hành (ví dụ: quản lý chẩn đoán của WHO) sẽ được cung cấp.

Bảng câu hỏi được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Thái, tiếng Việt và tiếng Bahasa Indonesia.

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Direk Limmathurotsakul

PGS. Direk Limmathurotsakul

Pornpan Suntornsut

Pornpan Suntornsut

fabiana_lorencatto

TS. Fabiana Lorencatto

Dr Lou Atkins

TS. Lou Atkins

University College London

Đại học London

MORU logo

Đơn vị Nghiên cứu Bệnh Nhiệt đới Mahidol Oxford (MORU)

RSUD Pasar Minggu Jakarta

Bệnh viện Pasar Minggu Jakarta

OUCRU

GS.BS R. D. Kandou Manado

UI

Khoa Y, Đại học Indonesia

OUCRU

TS. Iskak Tulungagung

Skip to content