TUGT9548

TS. Vũ Thị Lan Hương

Nghiên cứu sinh theo chương trình đào tạo quốc tế Wellcome

TS. Vũ Thị Lan Hương là nghiên cứu viên cấp cao tại OUCRU Hà Nội. Nghiên cứu của cô chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực chính: sự phát triển và lây truyền tình trạng kháng kháng sinh tại các cơ sở y tế, và đánh giá hiệu quả của các can thiệp y tế công cộng ở châu Á.

Hiểu rõ hơn về kháng kháng sinh

Trong bối cảnh sự lan rộng toàn cầu của beta-lactamase phổ rộng (ESBL) và sự xuất hiện kháng carbapenem giữa các vi khuẩn gram âm (CR-GNB), tầm quan trọng của việc hiểu rõ cơ chế phát triển và lây truyền của kháng kháng sinh là không thể phủ nhận. Nghiên cứu của TS. Lan Hương nhằm làm sáng tỏ sự phức tạp của các cơ chế này trong các cơ sở y tế, đặc biệt là môi trường bệnh viện.

Các dự án nghiên cứu của cô tìm cách giải quyết các rủi ro liên quan đến sự lây lan của CR-GNB, hiểu vai trò của hệ vi sinh vật đường ruột và các mô hình pha trộn xã hội trong sự lây lan của CR-GNB và tìm hiểu quá trình chọn lọc dẫn đến sự phát triển của các vi khuẩn kháng kháng sinh này. Kết quả từ các nghiên cứu này có ý nghĩa then chốt trong việc xác định các biện pháp can thiệp kiểm soát mang tính thực tế và bền vững, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình (LMIC).

Nghiên cứu của TS. Lan Hương trong lĩnh vực này là công cụ giúp duy trì hiệu quả của các loại thuốc kháng sinh và giảm số ca tử vong do nhiễm trùng vi khuẩn kháng kháng sinh.

Đánh giá các can thiệp y tế công cộng ở châu Á

Các công trình nghiên cứu của TS. Lan Hương còn tạo ra dữ liệu thực tế để đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp y tế công cộng ở châu Á. Khía cạnh nghiên cứu này của cô đặc biệt quan trọng trong những môi trường có nguồn lực hạn chế, nơi việc ra quyết định sáng suốt thường bị thách thức bởi sự khan hiếm thông tin và thiếu hụt ngân sách.

Cụ thể, công việc của cô liên quan đến các nghiên cứu tại cộng đồng và bệnh viện về việc sử dụng kháng sinh và tình trạng kháng kháng sinh. Dự án đánh giá các yếu tố có thể giải quyết nhằm kiểm soát sự xuất hiện và lan rộng của tình trạng kháng thuốc, duy trì hiệu quả của kháng sinh và xác định các biện pháp can thiệp đáp ứng nhu cầu của nhóm đối tượng mục tiêu ở Việt Nam và khu vực châu Á.

Nghiên cứu của cô sử dụng cách tiếp cận có sự tham gia đa phương pháp để quản lý thuốc kháng sinh. Cách tiếp cận này tích hợp việc sử dụng và phân tích dữ liệu trong việc lập kế hoạch hành động và giám sát tác động can thiệp. Nó cũng tăng cường chia sẻ thông tin và thảo luận thông qua các cuộc gặp gỡ các bên liên quan và mạng lưới địa phương, thúc đẩy hợp tác với các đối tác địa phương và quốc tế. Ngoài ra, các nghiên cứu này cũng giúp phát triển và đánh giá các biện pháp can thiệp nhiều mặt, đồng thời thực hiện các phân tích kinh tế để đưa ra chính sách và hành động.

Thông qua nghiên cứu của mình, TS. Vũ Thị Lan Hương đang đóng góp đáng kể vào các kế hoạch hành động quốc gia và toàn cầu nhằm ngăn chặn tình trạng kháng kháng sinh. Công việc của cô hỗ trợ các can thiệp y tế công cộng nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân và cộng đồng.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Ta Thi Dieu Ngan, Truong Anh Quan, Le Minh Quang, Vu Hai Vinh, Chau Minh Duc, Huynh Thi Nguyet, Nguyen Thi Cam Tu, Nguyen Hong Khanh, Le Ba Long Nguyen Hong Hue, Dinh The Hung, Nguyen Duc Thanh, Nguyen Van Ve, Tran Thanh Giang, Le Thanh Tung, Truong Thanh Tuan, Thomas Kesteman, Elizabeth Dodds Ashley, Deverick J Anderson, H Rogier Van Doorn, Vu Thi Lan Huong
JAC Antimicrob Resist
January 18, 2023
DOI: 10.1093/jacamr/dlac144
Tamalee Roberts, Prabin Dahal, Poojan Shrestha, William Schilling, Rujan Shrestha, Roland Ngu, Vu Thi Lan Huong, H Rogier van Doorn, Vilayouth Phimolsarnnousith, Thyl Miliya, John A Crump, David Bell, Paul N Newton, Sabine Dittrich, Heidi Hopkins, Kasia Stepniewska, Philippe J Guerin, Elizabeth A Ashley, Paul Turner
Int J Infect Dis
July 8, 2022
DOI: 10.1016/j.ijid.2022.07.018
1 2 6
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content