Tuyên bố về khả năng truy cập

OUCRU cam kết tạo website có thể cho phép tất cả người dùng truy cập đầy đủ vào thông tin, dự án và hoạt động của chúng tôi. Chính sách Bình đẳng của chúng tôi đưa ra cam kết tạo nên văn hóa 'duy trì môi trường làm việc và học tập trong đó quyền và phẩm giá của tất cả nhân viên và học sinh được tôn trọng'.

Tuyên bố về khả năng tiếp cận này áp dụng cho trang web của Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) www.ourcru.org

MỤC ĐÍCH

Trang web này được điều hành bởi nhóm truyền thông của OUCRU, tuân theo Chính sách về khả năng tiếp cận của Đại học Oxford. Chúng tôi muốn càng nhiều người càng tốt để có thể sử dụng trang web này. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ có thể:

  • thay đổi màu sắc, mức độ tương phản và phông chữ
  • phóng to lên đến 300% mà không có văn bản tràn ra khỏi màn hình
  • điều hướng hầu hết trang web chỉ bằng bàn phím
  • điều hướng hầu hết trang web bằng phần mềm nhận dạng giọng nói
  • nghe hầu hết trang web bằng trình đọc màn hình (bao gồm các phiên bản mới nhất của JAWS, NVDA và VoiceOver)

Chúng tôi cũng đã làm cho văn bản trang web đơn giản và dễ hiểu nhất có thể. AbilityNetcó lời khuyên về cách làm cho thiết bị của bạn dễ sử dụng hơn nếu bạn có khuyết tật.

TRANG WEB NÀY CÓ THỂ TRUY CẬP NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi biết rằng một số phần của trang web của chúng tôi không thể truy cập đầy đủ. Chúng tôi đang làm việc để giải quyết các lĩnh vực mà khả năng tiếp cận của chúng tôi cần cải thiện.

ĐỀ XUẤT CHO NỘI DUNG MỚI

Người dùng cung cấp cho chúng tôi nội dung trang web mới (văn bản, hình ảnh, tệp đính kèm, video, v.v.) phải tuân theo nguyên tắc WCAG 2.1. Để biết các quy tắc đơn giản hóa, vui lòng xem trang Đề xuất cho nội dung trang web mới của chúng tôi.

NHẬN XÉT

Nếu bạn cần thông tin trên trang web này ở định dạng khác, vui lòng liên hệ với Phòng Truyền thông của chúng tôi.

BÁO CÁO VẤN ĐỀ TRUY CẬP VỚI TRANG WEB NÀY

Chúng tôi luôn tìm cách cải thiện khả năng truy cập của trang web này. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ sự cố nào không được liệt kê trên trang này hoặc cho rằng chúng tôi không đáp ứng các yêu cầu về khả năng truy cập, vui lòng liên hệ với Phòng Truyền thông của chúng tôi.

THI HÀNH

Ủy ban Nhân quyền và Bình đẳng của Vương quốc Anh (EHRC) chịu trách nhiệm thực thi chính sách cho các Cơ quan Khu vực Công (Trang web và Ứng dụng Di động) (Số 2) Quy định về Khả năng truy cập 2018 (‘quy định về khả năng truy cập’). Nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi trả lời khiếu nại của bạn, hãy liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ và Tư vấn Bình đẳng (EASS).

THÔNG TIN KỸ THUẬT VỀ KHẢ NĂNG TRUY CẬP CỦA TRANG WEB NÀY

OUCRU cam kết làm cho trang web của mình có thể truy cập được, phù hợp với chính sách cho các Cơ quan Khu vực Công của Vương quốc Anh (Trang web và Ứng dụng Di động) (Số 2) Quy định về Khả năng Truy cập 2018.

Trang web này tuân thủ một phần tiêu chuẩn Nguyên tắc truy cập nội dung web phiên bản 2.1 AA.

CHÚNG TÔI ĐANG LÀM GÌ ĐỂ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN

Chúng tôi muốn cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể cho tất cả khách truy cập trang web của chúng tôi. Để đạt được điều này, chúng tôi sẽ:

  • Khắc phục sự cố đã biết
  • Kiểm tra tất cả các tính năng mới trong Hệ thống quản lý nội dung (CMS) được sử dụng để tạo trang web này, để biết khả năng truy cập trước khi phát hành
  • Đào tạo tất cả những người biên tập nội dung về khả năng tiếp cận – xem Hỗ trợ và đào tạo về khả năng tiếp cận trên trang web của Khoa Khoa học Y dược Đại học Oxford
  • Kiểm tra tất cả nội dung mới trên trang OUCRU để biết khả năng truy cập
  • Thực hiện kiểm tra khả năng tiếp cận định kỳ

CHUẨN BỊ VĂN BẢN NÀY

Tuyên bố này được soạn thảo vào ngày 1 tháng 3 năm 2023. Nó được xem xét lần cuối vào ngày 1 tháng 3 năm 2023

Trang web này được thử nghiệm lần cuối vào tháng 3 năm 2023. Thử nghiệm được thực hiện bởi nhóm truyền thông của OUCRU bằng cách sử dụng mẫu trang và loại nội dung được lựa chọn cẩn thận. CMS đã được các nhà cung cấp và nhóm truyền thông của OUCRU kiểm tra khả năng truy cập.

Các trang được kiểm tra thủ công bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp sau:

Skip to content