Nghiên cứu tại địa phương, tác động toàn cầu.

OUCRU là chương trình nghiên cứu tập trung vào các bệnh truyền nhiễm ở Đông Nam Á có tác động tới y tế công cộng tại địa phương, trong khu vực và toàn thế giới.

Một buổi tham quan phòng thí nghiệm cùng sinh viên thuộc chương trình ASEAN Social Impact Program, được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAid) hợp tác với trường Đại học Fulbright Việt Nam.
VỀ CHÚNG TÔI

Chương trình nghiên cứu định hướng tại địa phương với tác động toàn cầu

Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) là đơn vị nghiên cứu lâm sàng và y tế cộng đồng có quy mô lớn, với trụ sở tại Việt Nam, Indonesia và Nepal.

THÀNH TỰU

Chúng tôi đã đạt được những gì sau 30 năm hoạt động

100
Thử Nghiệm Lâm Sàng
2000
Bài báo Nghiên cứu
+ 50
Đối tác tại Địa phương
100
Tiến sĩ đã Tốt nghiệp
HỌC TẬP TẠI OUCRU

Đào tạo Tiến sĩ

Chương trình Tiến sĩ tại OUCRU cho phép nghiên cứu sinh thực hiện các dự án nghiên cứu đa dạng, bao gồm làm việc trên máy tính, trong phòng xét nghiệm, phòng khám và trong cộng đồng, mang lại tác động tích cực tới y tế khu vực.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Kết nối cộng đồng với khoa học

Skip to content