Kết Nối Chính Sách

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI CHÍNH SÁCH CỦA OUCRU

Thông qua việc kết nối với các nhà hoạch định chính sách, OUCRU mong muốn tạo tác động đến việc ra quyết định và cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Với tư cách là một trong những đơn vị đầu ngành về nghiên cứu sức khỏe cộng đồng, OUCRU nhận thấy các chuyên gia nghiên cứu cần thường xuyên trao đổi, chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách trong nước và quốc tế tại Việt Nam. Điều này nhằm đảm bảo các nghiên cứu phù hợp với tình hình thực tế, có ích cho cộng đồng, cũng như góp phần nâng cao sức khoẻ người dân.

Tại OUCRU, việc kết nối với các bên liên quan về chính sách là một phần quan trọng của hệ thống nghiên cứu. OUCRU đặt mục tiêu xây dựng hệ thống kết nối và phản biện với các bên liên quan trong lĩnh vực chính sách y tế thông qua việc mời tham vấn xây dựng chương trình nghiên cứu từ giai đoạn lên ý tưởng, thiết kế nghiên cứu đến truyền thông và công bố kết quả.

Để đạt được mục tiêu này, OUCRU triển khai các hoạt động toàn diện nhằm thúc đẩy kết nối nội bộ với các nhà nghiên cứu OUCRU và kết nối với các bên liên quan chính sách chính ở Việt Nam, Indonesia, Nepal và trong khu vực.

Nghiên cứu về kết nối chính sách

OUCRU mong muốn những hoạt động kết nối chính sách của chúng tôi là dựa trên bằng chứng. Do đó, chúng tôi thực hiện chương trình nghiên cứu để tìm hiểu về môi trường hoạch định chính sách ở những lĩnh vực OUCRU tham gia, cũng như về những phương pháp tốt nhất để thúc đẩy kết nối hiệu quả giữa các nhà nghiên cứu và các bên liên quan về chính sách trong những môi trường này.

Ban cố vấn với các bên liên quan (Việt Nam)

Ban Cố vấn Ứng phó với Dịch bệnh

Năm 2020, OUCRU đã thành lập Ban Cố vấn Ứng phó với Dịch bệnh (OAB) để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, nhưng sẽ tồn tại lâu dài và trong tương lai để có thể tư vấn về chuẩn bị ứng phó dịch bệnh nói chung cũng như các đợt dịch cấp tính bùng phát. OAB bao gồm ba thành viên thường trực từ OUCRU và 10 thành viên từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức có liên quan trong quá trình hoạch định chính sách về ứng phó với COVID-19 ở nhiều cấp độ tại Việt Nam: quốc gia và khu vực, trong nước và quốc tế – để đảm bảo tính đa dạng của góc nhìn. Trong giai đoạn đại dịch, OAB đã họp trực tuyến hàng quý thông qua ứng dụng Zoom.

Diễn đàn Thảo luận về Nghiên cứu và Chính sách liên quan đến Bệnh truyền nhiễm

Năm 2022, OUCRU mở rộng hoạt động của OAB để bao gồm thêm những vấn đề liên quan đến các bệnh truyền nhiễm được quan tâm như các bệnh nhiễm khuẩn kháng kháng sinh, bệnh lao và các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin, và thành lập Diễn đàn Thảo luận về Nghiên cứu và Chính sách liên quan đến Bệnh truyền nhiễm nhiễm của Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU IDDF). Mục tiêu của OUCRU IDDF là thúc đẩy tiến trình thảo luận và chia sẻ bình đẳng, song phương để các chuyên gia nghiên cứu của OUCRU và các bên liên quan có cơ hội tìm hiểu những vấn đề trọng điểm, mối quan tâm và cơ hội hợp tác cùng nhau. OUCRU IDDF gồm bốn thành viên thường trực từ OUCRU, và 14 thành viên ngoài OUCRU là lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạch định chính sách y tế tại Việt Nam. Hai thành viên của nhóm Kết nối chính sách của OUCRU hỗ trợ điều phối các hoạt động của OUCRU IDDF.

Tham vấn và hỗ trợ cho các dự án có cấu phần kết nối chính sách

Nhóm Kết nối Chính sách tham vấn và hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu mới và đang thực hiện mà có cấu phần kết nối chính sách, tạo điều kiện cho việc giao tiếp và cộng tác giữa các nhà nghiên cứu OUCRU và các bên liên quan về chính sách, đồng thời thúc đẩy kết nối liên tục ở tất cả các giai đoạn nghiên cứu.

Các dự án tiêu biểu nhóm đã đóng góp:

RESHAPE – Thiết lập mô hình lây nhiễm sốt xuất huyết ở người được kiểm soát ở Việt Nam

Tìm hiểu thêm

SPEAR (Tìm hiểu tác động văn hóa-xã hội của đại dịch COVID-19 ở ba quốc gia ở châu Á)

Tìm hiểu thêm

Chăn nuôi đa loài, đa dạng vi-rút và nguy cơ lây nhiễm chéo ở Tây Nguyên, Việt Nam

Tìm hiểu thêm

Công cụ chuẩn bị nâng cao cho sốt xuất huyết (DART)

Tìm hiểu thêm

Sáng kiến ứng phó với các biến chủng mới của SARS-CoV-2 tại khu vực Đông Nam Á (SEACOVARIANTS)

Tìm hiểu thêm

Xây dựng hiểu biết khoa học cho người dân để chuẩn bị và ứng phó với đại dịch – Nghiên cứu thí điểm

Chương trình đối tác kháng kháng sinh toàn cầu-2 (GARP-2)

Đóng góp vào các mạng lưới kết nối chính sách quốc tế

Nhóm Kết nối Chính sách đóng góp vào hoạt động của các mạng lưới quốc tế trong lĩnh vực kết nối chính sách và cố vấn khoa học, bao gồm:

Mạng lưới Kết nối Chính sách với Đại học Oxford (OPEN)

Mạng lưới các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh tiến sĩ và chuyên gia tại Đại học Oxford có chung tầm nhìn về chính sách công và thực hiện kết nối chính sách dựa trên bằng chứng nghiên cứu và kiến thức chuyên môn tốt nhất hiện có trên thế giới

Vào tháng 6/2022, chúng tôi đã tổ chức sự kiện trực tuyến mang tên “Kết nối chính sách và văn hóa nghiên cứu: Nghiên cứu điển hình từ Việt Nam” để chia sẻ về kết nối chính sách như một phần quan trọng trong văn hóa nghiên cứu của OUCRU và thảo luận về cách tiếp cận để tăng cường kết nối chính sách tại OUCRU Việt Nam, với sự hỗ trợ của Quỹ Wellcome

Mạng lưới Cố vấn Khoa học Chính phủ Quốc tế (INGSA)

Nền tảng hợp tác để trao đổi chính sách, xây dựng năng lực và nghiên cứu giữa nhiều tổ chức cố vấn khoa học toàn cầu và hệ thống quốc gia trên khắp thế giới

Vào tháng 9/2021, chúng tôi đã trình bày về mô hình Ban cố vấn Ứng phó với Dịch bệnh như một phương pháp để kết nối với các bên liên quan về chính sách trong phiên họp Ngày 1 “Những đổi mới trong cố vấn khoa học – COVID-19: Tái định hình Ban khoa học”

Báo cáo về chính sách COVID-19 của INGSA

Từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2021, chúng tôi đã đóng góp cấu phần về các chính sách của Việt Nam trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 cho hai báo cáo của INGSA và Cơ quan Theo dõi Ứng phó của Chính phủ với COVID-19 (OxCGRT) của Đại học Oxford:

Đào tạo và hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu OUCRU

Nhóm Kết nối Chính sách cung cấp chương trình đào tạo và hỗ trợ thường xuyên cho các nhà nghiên cứu OUCRU. Những hoạt động này bao gồm chương trình đào tạo chính thức cũng như hỗ trợ chuyên biệt ở cấp độ dự án và chuyên đề.

Chúng tôi tổ chức đào tạo trực tiếp, có tính tương tác cao cho các nhà nghiên cứu mới bắt đầu sự nghiệp và các nhân viên khác, và cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản để họ tương tác hiệu quả với các bên liên quan chính trong môi trường chính sách.

Các thước đo chính sách và quản lý tác động

Với mục tiêu tạo ra tác động tốt đến sức khỏe người dân, OUCRU quản lý các số liệu và kết quả đầu ra liên quan đến chính sách để đánh giá những tác động về mặt chính sách của tổ chức. Nhóm Kết nối Chính sách thường xuyên theo dõi và đo lường dữ liệu liên quan đến những đầu ra và kết quả kết nối chính sách. Dựa trên dữ liệu thu thập được, chúng tôi thực hiện các báo cáo, nghiên cứu điển hình và trực quan hóa dữ liệu để báo cáo và đánh giá, cũng như sử dụng bằng chứng để hỗ trợ thực hành kết nối chính sách tại OUCRU.

Skip to content