Katrina Lawson

Katrina Lawson

Trưởng phòng Tài trợ & Truyền thông

Katrina hỗ trợ truyền thông trong và ngoài tổ chức, và tham gia vào việc kết nối chính sách cho toàn bộ các chương trình nghiên cứu.

Để tăng cường năng lực của OUCRU trong việc giao tiếp và liên kết với các nhóm chính sách cộng đồng, Katrina đã khởi xướng kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân viên truyền thông và kết nối chính sách tại OUCRU. Công việc này được tài trợ một phần bởi quỹ Wellcome cho dự án thí điểm: Thiết lập việc kết nối với hệ thống chính sách tại OUCRU

Dưới sự lãnh đạo của Katrina, nhóm truyền thông và chính sách đã đóng góp vào một số dự án chiến lược tại OUCRU, bao gồm nghiên cứu LEAF (chủ nhiệm dự án: GS. Bridget Wills, để điều tra các khuôn khổ pháp lý và đạo đức cần phải có để hỗ trợ các nghiên cứu về sự lây nhiễm ở người có kiểm soát tại Việt Nam), các sáng kiến nhằm phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ cho khoa chăm sóc đặc biệt ở các nước thu nhập thấp và trung bình (LMIC), và dự án cốt lõi trải dài trong 10 năm của OUCRU với tầm nhìn là đem lại tác động y tế ở tầm địa phương, khu vực và toàn cầu bằng cách dẫn đầu một chương trình nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm ở Đông Nam Á.

Katrina quản lý nhóm Facebook: Các nhà quản lý nghiên cứu Đông Nam Á, cung cấp một cộng đồng trực tuyến cho hơn 120 nhà quản lý nghiên cứu làm việc tại các quốc gia có nguồn lực hạn chế ở Đông Nam Á. Cô cũng đóng góp cho các dự án truyền thông và quản lý nghiên cứu toàn cầu như Sáng kiến Quản lý Nghiên cứu Ấn Độ và sáng kiến ESSENCE về Nghiên cứu Sức khỏe.

Katrina có mối quan hệ chặt chẽ với quỹ Wellcome – nhà tài trợ chính, trong đó cô là thành viên của Mạng lưới Chính sách Wellcome và Diễn đàn Truyền thông Wellcome. Katrina cam kết phát triển năng lực quản lý nghiên cứu và tiếp nhận nghiên cứu ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Timeline

2016 – hiện tại

Giữ chức vụ Trưởng phòng Tài trợ & Truyền thông tại OUCRU

2014 – 2016

Quản trị viên cấp cao về quỹ tại KAUST ở Ả Rập Saudi

2011 – 2014

Quản lý quỹ tại OUCRU Hồ Chí Minh vào năm 2011, nơi bà thành lập dịch vụ hỗ trợ quỹ của OUCRU

2010

Auckland UniServices Ltd – nơi bà quản lý tất cả các hợp đồng nghiên cứu và thương mại hóa cho Đại học Auckland.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Abhishek Giri, Abhilasha Karkey, Sabina Dongol, Amit Arjyal, Archana Maharjan, Balaji Veeraraghavan, Buddhi Paudyal, Christiane Dolecek, Damodar Gajurel, Dung Nguyen Thi Phuong, Duy Pham Thanh, Farah Qamar, Gagandeep Kang, Ho Van Hien, Jacob John, Katrina Lawson, Marcel Wolbers, Md. Shabab Hossain, M Sharifuzzaman, Nantasit Luangasanatip, Nhukesh Maharjan, Piero Olliaro, Priscilla Rupali, Ronas Shakya, Sadia Shakoor, Samita Rijal, Sonia Qureshi, Stephen Baker, Subi Joshi, Tahmeed Ahmed, Thomas Darton, Tran Nguyen Bao, Yoel Lubell, Evelyne Kestelyn, Guy Thwaites, Christopher M. Parry, Buddha Basnyat
Wellcome Open Res
November 12, 2021
DOI: 10.12688/wellcomeopenres.16801.2
Skip to content