Công cụ chuẩn bị nâng cao cho sốt xuất huyết (DART)

Đơn vị tài trợ
Đại học Oxford
Quỹ Wellcome

Chủ nhiệm đề tài
PGS. Sophie Yacoub
Ts. Marc Choisy

Thời gian thực hiện
Tháng 1/2022 – 2025

Nghiên cứu nhằm khám phá câu hỏi liệu có tồn tại, và bằng cách nào, các điều kiện khí hậu từ xa có thể ảnh hưởng đến những đợt bùng phát sốt xuất huyết tại Việt Nam, và từ đó dẫn đến sự hiểu biết rộng lớn hơn về sự ảnh hưởng của thời tiết và khí hậu đến sốt xuất huyết và sau đó cải thiện dự báo sốt xuất huyết.

Bối cảnh nghiên cứu

Sốt xuất huyết là một trong những bệnh nhiễm trùng Arbovirus quan trọng nhất ảnh hưởng đến con người và là một thử thách rất lớn cho dịch vụ y tế công cộng trên toàn thế giới. Tại những khu vực đặc thù như Việt Nam, những đợt dịch bệnh theo mùa với các cường độ và độ lớn khác nhau có thể làm choáng ngợp sức lực của dịch vụ y tế. Và vì thế, khả năng nhận định được trước thời gian, địa điểm chính xác, độ lớn và khoảng thời gian của sự bùng phát sốt xuất huyết đóng vai trò rất quan trọng cho những nỗ lực giảm thiểu một cách hiệu quả.

Mục tiêu

Chúng tôi sẽ sử dụng những dự báo khí tượng từ ECMWF, bắt đầu với những dự báo hằng ngày từ 20 năm trở lại với ý định sử dụng những dự báo thời gian thực cùng với những khung thời gian rộng hơn sau này.

Sử dụng hướng tiếp cận tập hợp sẽ không chỉ cung cấp quỹ đạo trung bình của sốt xuất huyết trong tương lai, mà còn đưa những ước tính không chắc chắn, tạo điều kiện dẫn đến ước tính trường hợp xấu nhất để tăng cường sự chuẩn bị của các bên liên quan và can thiệp đúng mục tiêu.

Hơn nữa, việc tích hợp dự báo thời tiết vào hệ thống ở giai đoạn thiết kế ban đầu của DART sẽ cho phép việc mở rộng hệ thống để cung cấp các bên liên quan những thông tin cần thiết ở những khung thời gian rộng hơn (hằng tháng, theo mùa và hằng thập kỉ).

Việc này sẽ cho phép sự khám phá của câu hỏi liệu có tồn tại, và bằng cách nào, các điều kiện khí hậu từ xa có thể ảnh hưởng đến những đợt bùng phát sốt xuất huyết tại Việt Nam, và từ đó dẫn đến sự hiểu biết rộng lớn hơn về sự ảnh hưởng của thời tiết và khí hậu đến sốt xuất huyết và sau đó cải thiện dự báo sốt xuất huyết.

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

david-wallom-3

GS. David Wallom

min-chen

GS. Min Chen

Dr Antje Weisheimer

TS. Antje Weisheimer

Moritz Kraemer

TS. Moritz Kraemer

Sarah Sparrow

TS. Sarah Sparrow

USTH

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

oxford logo

Đại học Oxford

HCDC

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC)

NIHE

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Skip to content