2022 Picture Day

TS. Marc Choisy

Trưởng nhóm Mô hình toán học

Tiến sĩ Marc Choisy quan tâm đến việc phát triển các mô hình toán học để hiểu động lực bên trong và giữa các vật chủ của các bệnh truyền nhiễm và để khớp các mô hình này với dữ liệu thực. Những mô hình này giúp hiểu được các cơ chế sinh học và góp phần ra quyết định trong việc phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm.

Mối quan tâm nghiên cứu:

  • Giám sát huyết thanh học và các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin (VPD): Ông phát triển các mô hình để tối ưu hóa chính sách vắc-xin. Các mô hình này dựa trên dữ liệu được tạo ra bởi hệ thống giám sát huyết thanh học quốc gia dựa trên 20 bệnh viện trên khắp Việt Nam mà ông đồng lãnh đạo với Giáo sư Rogier van Doorn.
  • Kháng kháng sinh (AMR): Ông quan tâm đến (i) tối ưu hóa các phương pháp điều trị theo kinh nghiệm, (ii) sự tương tác giữa AMR và VPD, và (iii) mối quan hệ giữa AMR và AMU (sử dụng kháng sinh), đồng tiến hóa giữa độc lực và kháng thuốc. Ông hợp tác với OUCRU Hà Nội (Giáo sư Rogier van Doorn) về hệ thống giám sát bệnh viện quốc gia và nhóm Dịch tễ học phân tử (Tiến sĩ Phạm Thành Duy) về bệnh viêm phổi do Klebsiella.
  • Biến đổi khí hậu và các bệnh truyền nhiễm: Ông sử dụng các phương pháp dự báo dựa trên học máy để hiểu tác động của các biến số môi trường và khí hậu đối với dịch tễ học của các bệnh truyền nhiễm, bao gồm sốt xuất huyết, nhiễm trùng đường hô hấp và bệnh tiêu chảy.
  • Covid-19: Ông phát triển các mô hình để giảm thiểu gánh nặng COVID-19 cho các đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện và tối ưu hóa các chính sách vắc-xin. Ông cộng tác chặt chẽ với Tiến sĩ Phạm Quang Thái từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) tại Hà Nội.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Bernard M Some, Edwige Guissou, Dari F Da, Quentin Richard, Marc Choisy, Koudraogo B Yameogo, Domombabele FdS Hien, Rakiswende S Yerbanga, Georges A Ouedraogo, Kounbobr R Dabire, Ramses Djidjou-Demasse, Anna Cohuet, Thierry Lefevre
Proc Biol Sci
January 10, 2024
DOI: 10.1098/rspb.2023.2097
1 2 13
Skip to content