Hệ thống giám sát quốc gia

Đơn vị tài trợ
Wellcome

Chủ nhiệm dự án
PGS. Rogier van Doorn
Ts. Marc Choisy

Địa điểm
20 tỉnh, thành tại Việt Nam

Chúng tôi lên kế hoạch để thiết lập mạng lưới 20 bệnh viện tỉnh trên toàn quốc và thu thập từ mỗi bệnh viện 200 mẫu huyết thanh dư, 4 tháng một lần.

Bối cảnh nghiên cứu

So với cách giám sát truyền thống dựa trên báo cáo ca bệnh thụ động, giám sát huyết thanh chủ động lấy mẫu huyết thanh từ quần thể nhằm đánh giá mức độ bảo vệ chống lại các bệnh truyền nhiễm. Điều này có thể hữu ích cho nhiều mục đích, đặc biệt trong việc điều chỉnh cho các chiến dịch tiêm chủng chống lại các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin.

Mục tiêu

Chúng tôi lên kế hoạch để thiết lập mạng lưới 20 bệnh viện tỉnh trên toàn quốc và thu thập từ mỗi bệnh viện 200 mẫu huyết thanh dư, 4 tháng một lần. Các mẫu thu thập được được phân nhóm theo độ tuổi và giới tính, đặc biệt chú trọng đến các nhóm tuổi nhỏ hơn. Ngân hàng huyết thanh này có thể được sử dụng để đánh giá theo thời gian thực về mức độ bảo vệ trong cộng đồng đối với các bệnh truyền nhiễm, cũng như cho các phân tích hồi cứu về sự lưu hành của trong quá khứ.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Dang Duc Anh, Marc Choisy, Hannah E Clapham, Hoang Quoc Cuong, Vu Tien Viet Dung, Tran Nhu Duong, Nguyen Le Khanh Hang, Hoang Thi Thu Ha, Nguyen Tran Hien, Tran Thi Nguyen Hoa, Tran Thi Mai Hung, Vu Thi Lan Huong, Dang Thi Thanh Huyen, Nguyen Cong Khanh, Sonia O Lewycka, Ezra Linley, Le Thi Quynh Mai, Behzad Nadjm, Ngu Duy Nghia, Richard Pebody, Hoang Vu Mai Phuong, Luong Minh Tan, Le Van Tan, Pham Quang Thai, Le Viet Thanh, Nguyen Thi Le Thanh, Nguyen Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Thuong, Le Thị Thanh, Nguyen Thi Thanh Thao, Nguyen Anh Tuan, Phan Thi Ngoc Uyen, H Rogier van Doorn
Emerg Infect Dis
January 1, 2020
DOI: 10.3201/eid2601.190641
TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Pham Quang Thai

TS.BS Phạm Quang Thái

NIHE

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Skip to content