IMG_5170

Ngô Phan Bảo Trân

Điều phối viên Cấp cao Kết nối Chính sách

Trân có hơn bảy năm kinh nghiệm điều phối các dự án từ thiện và chăm sóc sức khỏe, kết nối với các nhà nghiên cứu quốc tế và địa phương, đồng thời tham gia với các bên liên quan chính trong các lĩnh vực khác nhau ở Singapore và Việt Nam.

Cô đã được Chính phủ Singapore trao tặng Học bổng Quốc gia và có bằng Cử nhân Xã hội học tại Đại học Quốc gia Singapore.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Li Hongying, Nguyen Trang Nghiem, Lawson, Katrina, Machalaba Catherine, Ngo Phan Bao Tran, Kim Siyeun, van Doorn Rogier, Daszak, Peter.
Zenodo
November 2, 2023
DOI: 10.5281/zenodo.10019350
Skip to content