Nghiên cứu Khoa học xã hội, Đạo đức nghiên cứu và Nghiên cứu ứng dụng

Chúng tôi là một nhóm các nhà nhân chủng học, nhà kinh tế học sức khỏe, các chuyên gia y tế công cộng và cộng đồng, nhà xã hội học và các nhà khoa học xã hội khác đang thực hiện nhiều nghiên cứu khác nhau liên quan đến các bệnh truyền nhiễm ở cả ngoài cộng đồng và trong bệnh viện.

Được thúc đẩy bởi những ưu tiên và cơ hội nghiên cứu mới trong thập kỷ qua, OUCRU đã phát triển một chương trình nghiên cứu về khoa học xã hội, đạo đức nghiên cứu và nghiên cứu ứng dụng trong toàn bộ khối.

Nhóm của chúng tôi làm việc trong các nhóm đa ngành trên tất cả các cơ sở của OUCRU và trong một mạng lưới đối tác rộng lớn hơn trên toàn cầu. Chúng tôi được đào tạo về nghiên cứu điền dã, định tính, nghiên cứu phương pháp hỗn hợp, nghiên cứu có sự tham gia của cộng đồng, kinh tế học sức khỏe và nghiên cứu ứng dụng. Chúng tôi thực hiện các nghiên cứu độc lập, và bổ sung cho các chủ đề nghiên cứu y sinh lớn hơn và các nghiên cứu tích hợp nhằm liên kết và nâng cao nghiên cứu y sinh.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp sự hiểu biết về các yếu tố mang tính hành vi và xã hội gây ra tình trạng sức khỏe kém liên quan đến các bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra chúng tôi cũng muốn xác định các khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận và tính bền vững của các can thiệp cũng như quá trình tiếp cận sức khỏe.

Kể từ năm 2012, chúng tôi đã cộng tác với Mạng lưới Đạo đức Sinh học Y tế Toàn cầu do quỹ Wellcome tài trợ. Mạng lưới này đã cung cấp tài chính và kiến thức để hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ gồm các nhà đạo đức sinh học và các nhà khoa học xã hội trong OUCRU.

Bài báo Nghiên cứu

Loading...
Tìm hiểu thêm

Liên quan

Skip to content