AMR: Thiết kế các giải pháp cộng đồng để giảm tình trạng lạm dụng kháng sinh ở Việt Nam

Đơn vị tài trợ
Wellcome

Chủ nhiệm dự án
Sonia Lewycka
Đặng Đức Anh

Địa điểm nghiên cứu:
Tỉnh Nam Định, miền bắc Việt Nam

Thiết kế nghiên cứu
Các can thiệp y tế ban đầu và y tế cộng đồng
Các biện pháp can thiệp của bệnh viện
Đánh giá định tính.

Nghiên cứu này sẽ đánh giá các biện pháp can thiệp ở ba cấp độ của hệ thống chăm sóc sức khỏe: trong cộng đồng, nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu và bệnh viện.

Bối cảnh nghiên cứu

Hệ thống y tế lấy người dân làm trung tâm tất nhiên phải có sự tham gia trọng yếu của cộng đồng. Các phương pháp nghiên cứu hành động có sự tham gia của cộng đồng đã được sử dụng rộng rãi một các thành công để cải thiện các vấn đề sức khoẻ, đồng thời thay đổi hành vi trong bệnh viện và cả trong cộng đồng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có khuyến khích việc huy động cộng đồng thông qua các chương trình học tập có sự tham gia của cộng đồng học tập dựa trên sự tham gia của nhóm để cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, nhưng cách tiếp cận này chưa được sử dụng để cải thiện việc lạm dụng kháng sinh.

Nghiên cứu hành động có sự tham gia của cộng đồng có thể trao quyền cho cộng đồng và tạo ra các giải pháp phù hợp với địa phương bằng cách tiếp cận từ dưới lên. Các dữ liệu cục bộ về các biện pháp hiện đang hoặc chưa hiệu quả trong cộng đồng cũng giúp cộng đồng có cơ hội phản hồi, tạo cảm giác có chủ quyền trong các biện pháp can thiệp, và giúp cộng đồng hiểu hơn về cách sử dụng thông tin và bằng chứng có cơ sở để đưa ra quyết định.

Nghiên cứu này sẽ đánh giá các biện pháp can thiệp ở ba cấp độ của hệ thống chăm sóc sức khỏe: trong cộng đồng, nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu và bệnh viện. Nghiên cứu sẽ đánh giá ba cách tiếp cận khác nhau để giảm tiêu thụ và tỷ lệ kê đơn kháng sinh không phù hợp trong cộng đồng và nơi hăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời nghiên cứu cũng sẽ thử nghiệm nghiên cứu hành động có sự tham gia của cộng đồng để cải thiện chất lượng trong bệnh viện.

Các phương pháp can thiệp này nhằm mục đích nâng cao nhận thức và hiểu biết về kháng sinh, giảm tỷ lệ kê đơn, cấp phát và sử dụng kháng sinh không phù hợp, cải thiện vệ sinh và môi trường trong cộng đồng, và cuối cùng là giảm sự lây lan của vi khuẩn kháng thuốc, có khả năng gây bệnh trong cộng đồng .

Mục tiêu

  • Các can thiệp cộng đồng: đánh giá tác động của nghiên cứu hành động và giáo dục có sự tham gia của cộng đồng đối với tỷ lệ dân số báo cáo sử dụng kháng sinh trong tháng qua;
  • Các can thiệp tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu: đánh giá tác động của việc đào tạo quản lý kháng sinh và can thiệp nghiên cứu hành động có sự tham gia của y bác sỹ đối với tỷ lệ bệnh nhân nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính được kê đơn kháng sinh khi tới khám định kì tại nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu;
  • Các can thiệp tại bệnh viện: để đánh giá tác động và sự cải tiến chất lượng bằng cách sử dụng phương pháp nghiên cứu hành động có sự tham gia của y bác sỹ về quản lý kháng sinh và kê đơn kháng sinh;
  • Đánh giá định tính: để hiểu các hành vi trong cộng đồng và cách tương tác với các can thiệp thay đổi hành vi.
Skip to content