Kết Nối trong Cộng Đồng

Các nghiên cứu về những thách thức của bệnh và y tế của OUCRU có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống của bệnh nhân và người nhà của họ. Chúng tôi làm việc với các bên liên quan trong cộng đồng, tạo dựng nền tảng giúp tiếng nói của họ được các nhà khoa học và hoạch định chính sách lắng nghe. Trong phần này, các bạn sẽ được theo dõi các câu chuyện của cộng đồng sống cả ở đô thị và nông thôn ở Việt Nam, Indonesia, và Nepal. Bạn cũng có thể khám phá nhiều dự án sử dụng các phương pháp thú vị như ‘Photovoice’ (hình ảnh do thành viên cộng đồng tham gia dự án tự thực hiện), ‘Nhật ký kỹ thuật số’, và ‘Phương pháp nghiên cứu hành động có sự tham gia’, đã giúp các cộng đồng được kể lại câu chuyện dưới góc nhìn của chính họ.

Danh bạ Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Trí

Tài liệu chăm sóc sức khỏe tâm trí dành cho cộng đồng người Việt và người nước ngoài sống ở Việt Nam

TÌM HIỂU THÊM

Liên quan

Skip to content